Ali uspeh podjetnika lahko napovemo?

Avtor: Primož Kaučič | Objava: 06.09.2010

Strokovnjaki poznajo psihološki profil značilnega podjetnika, vendar vsi ljudje s temi lastnostmi ne bodo nujno uspešni podjetniki. Imajo pa več možnosti.


Dr. Boštjan Antončič: »Če podjetnik nima ustreznih osebnostnih lastnosti, mora sestaviti ekipo sodelavcev, ki bodo te lastnosti imeli. To je ključno za dolgoročen razvoj podjetja.«

Katere osebnostne lastnosti razlikujejo podjetnike od nepodjetnikov? Ali lahko že na podlagi lastnosti posameznika napovemo njegov poslovni uspeh oziroma neuspeh? Te stvari že nekaj let z raziskavami ugotavlja dr. Boštjan Antončič s Fakultete za management v Kopru.
 
Katere so torej tiste osebnostne lastnosti, po katerih se podjetniki razlikujejo od nepodjetnikov?
Pred leti smo raziskovali tako imenovanih velikih pet osebnostnih značilnosti, to so odprtost za nove izkušnje, vestnost in ciljno delovanje, odprtost napram drugim ljudem, prilagodljivost in nevrotičnost. Ugotovili smo, da je glavna lastnost, ki razlikuje podjetnike od nepodjetnikov, odprtost za nove ideje, za nove izkušnje. Odprtost loči podjetnike od vseh drugih skupin ljudi, tudi od tistih, ki v prihodnosti nameravajo ustanoviti podjetje.
 
Pri preostalih lastnostih ni razlik?
Pri vestnosti in ciljnem delovanju nismo ugotovili razlik med podjetniki in nepodjetniki. Tudi če si pogledamo prakso, večina ljudi pred ustanovitvijo podjetja ne dela poslovnega načrta. Odprtost napram drugim ljudem pa razlikuje nepodjetnike, to so tisti, ki trdijo, da zagotovo ne bodo ustanovili podjetja, od podjetnikov in tistih, ki razmišljajo o podjetništvu. Ne moremo sicer reči, da je odprtost za ljudi zelo značilna za podjetnike, je pa zaprtost vase značilna za tiste, ki ne bodo nikoli podjetniki. Podobno je tudi pri prilagodljivosti. Visoka stopnja prilagodljivosti je značilna za nepodjetnike. Torej zaposleni delajo za druge delodajalce in so zelo prilagodljivi. Ti ne bodo podjetniki. Podjetniki pa imajo nižjo stopnjo prilagodljivosti, torej manj so obzirni do drugih, manj se prilagajajo drugim, bolj sledijo samim sebi. Pri nevrotičnosti se pojavljata dve nasprotujoči si gledanji. Ena trdi, da so podjetniki bolj nevrotični od nepodjetnikov, druga pa, da so manj. Mi nismo ugotovili povezave.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *