Alter podjetniki

Avtor: Barbara Potrata | Objava: 12.08.2005

Glavni vrednoti večine malih podjetnikov V Veliki Britaniji sta zdravje in kakovost življenja, ne pa rast in profit.V Veliki Britaniji je trenutno okrog tri milijone lastnikov malih podjetij, v katerih delajo do štirje zaposleni. Mala podjetja skupaj zaposlujejo več kot pet milijonov ljudi in ustvarijo tri milijarde funtov dohodka. Prevlada malih podjetij naj bi bila dokaz za cvetočo podjetniško kulturo, kakršnih je le malo v svetu. Nedavna raziskava, ki jo je opravila zavarovalna hiša More Then pa je prinesla presenetljive ugotovitve, saj imajo dve tretjini malih podjetnikov, ki so jih poimenovali alter podjetniki, drugačne vrednote in usmeritve kot »tradicionalni« podjetniki.  

Alter podjetniki mislijo, da je majhno lepo

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.

Doslej je veljalo prepričanje, da se ljudje odločajo za podjetništvo zato, ker so bodisi inovativni in želijo ponuditi nove izdelke ali boljše storitve bodisi so opazili tržno niso, ki jo želijo izkoristiti. Njihovo glavno gonilo sta denar in kariera, končni cilj večine pa ustanovitev mednarodne korporacije. Raziskava pa kaže precej drugačno sliko, saj si kar 70 odstotkov malih podjetnikov ne želi rasti podjetja in samo 23 odstotkov pravi, da so se za podjetništvo odločili zaradi možnosti večjega zaslužka.  

Samo trije odstotki so se za podjetništvo odločili zato, ker so si želeli postati novi Richard Branson (ustanovitelj skupine podjetij Virgin). Kar 70 vprašanih misli, da je majhno lepo, in si ne želi, da bi zrasli, zato tudi ne nameravajo zaposlovati veliko ljudi (samo dva odstotka si želita, da bi bili lastniki podjetij z več kot 51 zaposlenih). Dosedanje prepričanje, da so majhni le zametki prihodnjih velikih podjetij, tako v glavnem ne velja.  

Alter podjetnike ne vodi želja po rasti in dobičku, temveč enačijo med zdravjem in bogastvom in bi si tako raje izbrali, da so majhni, če bi odločitev za rast podjetja pomenila bolj stresno delo. V poslovnih odločitvah pa 85 odstotkov alter podjetnikov vodi tudi prepričanje, da je njihova kakovost življenja veliko pomembnejša kot denar. Skoraj dve tretjini je zadovoljnih, da delajo zase, le malo manjši delež pa ceni, da imajo večji nadzor nad svojim življenjem. 

Alter podjetniki si želijo drugačno pomoč 

Ti podatki so v nasprotju s prizadevanji britanske vlade, ki s svojimi ukrepi poskuša spodbujati rast podjetij. Rezultati te raziskave namreč nakazujejo, da bi se vlada morala bolj usmeriti v to, da bi podpirala podjetnike, ki si rasti ne želijo.  

Pomemben je tudi podatek, na koga se obrnejo alter podjetniki, ko potrebujejo pomoč. V nasprotju s »tradicionalnimi« podjetniki se alter podjetniki za pomoč ponavadi ne obračajo na vladne ustanove, ampak večinoma iščejo podporo in nasvet pri družini in prijateljih, svojih računovodjih in celo konkurenci, skratka ljudeh, ki jih dobro poznajo. Vlada bi torej morala bolj premisliti, kako vrsto pomoči ponuja.

Značilnosti alter podjetnikov

Alter podjetniki, ki prihajajo, imajo dobre kvalifikacije, saj jih je 40 odstotkov opravilo vsaj maturo. Kar več kot 80 odstotkov se jih za alter podjetništvo odloči po tem, ko že imajo izkušnje s katero od oblik redne zaposlitve (zasebni in javni sektor, samozaposleni, mali podjetniki). Njihove raznolike zaposlitvene kariere pa se kažejo tudi v tem, na katerem področju trenutno delujejo. Največ jih je v trgovini (28 odstotkov), sicer pa so razmeroma enakomerno razporejeni po panogah.

Verjetno ni presenetljivo, da je večina alter podjetnikov v srednjih letih (83 odstotkov), ko ne želijo več prenašati prevelikih pritiskov in čutijo, da so leta velikih tveganj že za njimi. Verjetno tudi ne preseneča, da je velikanska večina v dolgotrajnih partnerskih zvezah (76 odstotkov), ki jim po eni strani omogoča oporo, po drugi strani pa jim pomeni tolikšno vrednoto, da je ne želijo ogroziti z bolj stresnim delom in natrpanim delovnikom.

Da jim je podjetništvo v veliko veselje, ne dokazuje le podatek, da jih je kar tri četrtine zadovoljnih s svojo odločitvijo za podjetništvo. To ugotovitev potrjujejo tudi odgovori glede upokojitve – alter podjetniki se v nasprotju s tradicionalnimi podjetniki ne želijo upokojiti zgodaj; samo 10 odstotkov si želi zgodaj v pokoj, kar polovica pa namerava delati do svojega 65. leta in celo dlje.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *