Biodizel in drugi cilji evropskega kmetijstva

Avtor: Jožica Selič | Objava: 06.10.2006

Glavna usmeritev je ekološko prijazno kmetijstvo oziroma kmetijstvo, ki pomaga uresničevati ekološke ideje tudi drugod.Evropska unija namenja kmetijstvu nekaj manj kot polovico svojega proračuna, kar pomeni, da gre za izjemno pomembno gospodarsko panogo, »ki postaja več kot le ena izmed gospodarskih vej, postaja industrijska kategorija, pravi biznis, posel kot vsak drug posel,« pravi dr. Franc Fischler, nekdanji evropski kmetijski komisar in tvorec sedanje evropske kmetijske politike. Fischler se zavzema za ekosocialno kmetijstvo, v katerem se uresničujejo socialna, družbena in okoljska funkcija kmetijstva. Zato dobiva sodobno evropsko (in s tem tudi slovensko) kmetijstvo številne nove naloge, pred njim so novi izzivi in s tem tudi nove tržne priložnosti. 

Skupna evropska kmetijska politika in predvsem Politika razvoja podeželja za obdobje 2007-2013 ustvarjata okvir za številne nove priložnosti in tržne niše na podeželju. Med pet najzanimivejših lahko uvrstimo:  

1. proizvodnjo biogoriv,
2. izrabo lesne biomase,
3. ekološko pridelavo hrane,
4. turizem na podeželju,
5. storitvene dejavnosti. 

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *