Biti podjetnik je velik izziv

Avtor: Albert Erman | Objava: 10.03.2013

Uspešnost slovenskega gospodarstva je vse bolj odvisna od uspešnosti vsakega posameznega podjetja pri njegovem prodoru na svetovne trge.Da si uspešen, je najprej potrebno, da imaš visoko kakovost in da spoštuješ vse zahtevane dogovore kupcev. Da to dosežeš, je potrebno veliko znanja na področju proizvodnje izdelka, razvoja, obvladovanja stroškov in trženja. Seveda mora biti tudi okolje primerljivo s konkurenco, kar pa je v Sloveniji problem.
 
Težnja pridobitve novega trga in kupca je, da si poslovno zdrav, kar pomeni, da ustvarjaš med 4 in 6 odstotki dobička in da letno rasteš vsaj za 6 odstotkov. Zato je potrebno animirati vse zaposlene o dolgoročnih ciljih podjetja, ker po svojih močeh prispevajo k povečevanju produktivnosti in ustvarjajo razmere za povečano dodano vrednost, ki posledično omogoča tudi rast osebnih dohodkov. Posli se razvijajo, če obstaja veliko zaupanje kupcev, ki ga vidijo v tem, da lastniki vlagajo vsaj 80 odstotkov dobička nazaj v proizvodnjo in razvoj in da podjetje posluje s čim večjim deležem lastnega kapitala. Delež lastnega kapitala bi moral biti - tudi zaradi zaupanja bank - najmanj 50-odstoten.
 
Največja težava našega gospodarstva je padanje konkurenčnosti. Vse večji konkurenčni pritiski motivirajo inovativna podjetja, da iščejo poslovne priložnosti, partnerje in trge na globalni ravni s ciljem rasti, doseganja višje dodane vrednosti in stabilnejše pozicije na trgu. V trenutni situaciji se podjetja v Sloveniji soočamo z ovirami, ki zavirajo podjetništvo. Za hitrejšo gospodarsko rast v Sloveniji so potrebne celovite strukturne reforme na področjih tehnološkega preboja, globalizacije, izobraževalnega sistema za potrebe gospodarstva, fleksibilnega zaposlovanja, cenejšega poslovanja, učinkovitega izvajanja zakonodaje, odprave administrativnih ovir, energetske učinkovitosti in učinkovite rabe prostora ter cenejše javne in komunalne infrastrukture. Vse to je nujen pogoj za vzpodbudno in uspešno rast podjetništva v Sloveniji.
 
Mladim, ki se šele odločajo za podjetništvo, bi svetoval, da jih ne sme biti strah; zaupati morajo sami vase in verjeti v zastavljene cilje. Svetoval bi jim, da imajo znanje tujih jezikov in visoka znanja s področja, ki se ga lotijo. Podjetništvo je tveganje, ampak z delom in jasnimi cilji se vse doseže. Treba je biti odločen in vztrajen. Dober podjetnik nikoli ne sme pozabiti na skrbno in sistematično analizo vsake premišljene aktivnosti, na katero mora biti popolnoma osredotočen. Nikoli ne sme pozabiti na sodelovanje z zaposlenimi, katere mora motivirati, da postane cilj podjetnika tudi cilj celega podjetja. Pot do uspeha je tlakovana s številnimi neuspehi zato je potrebno vzeti v zakup, da brez padcev ni napredka.
 
Albert Erman, Magneti Ljubljana
Podjetnik leta 2012
 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *