Bolje inovator kot garač

Avtor: Jurij Bernik | Objava: 04.07.2008

V prejšnji številki smo spoznali devet vlog, ki naj bodo prisotne v vsakem timu. Toda, ali so vse vloge enako pomembne za uspešno delovanje tima? In kako uskladiti vloge, ki si medsebojno nasprotujejo?Za uspeh delovnega tima je pomembnejša primerna »mešanica« osebnostnih lastnosti njegovih članov kot pa strokovnost posameznih članov. V vsakem timu bi moralo biti zastopanih devet različnih vlog, od snovalca do specialista oziroma strokovnjaka (glej Podjetnik, junij 2008). Pri tem pa nobena vloga ni nepomembna ali nepotrebna. Za uspešno delovanje tima morajo biti enakovredno zastopane prav vse.  

So nekatere vloge pomembnejše od drugih? 

V timu sta najpomembnejši vlogi inovatorja in koordinatorja. Prevladujoča nosilca teh vlog se morata v timu dobro ujemati, sicer se številne inovatorjeve ideje v praksi ne bodo nikoli uresničile. Koordinator je najprimernejši za vodjo tima. S svojim vodenjem mora ustvarjati primerno ozračje za delovanje inovatorja, ki je v timu spodbujevalec ustvarjalnosti. Koordinator mora z inovatorjem ravnati zelo previdno in daleč od načel avtoritativnega in avtokratskega vodenja. Bistveno za uspešen tim je, da zna inovatorja skupaj z njegovimi idejami vključiti v delo tima in mu neprestano dajati priznanje in bonitete za njegove originalne zamisli. Koordinator je že po svojih lastnostih »graditelj tima«, ki zna jasno določiti cilje in poskrbeti za takšno organizacijo in delegiranje nalog, da bodo cilji doseženi. Zaradi teh lastnosti si tudi on zasluži posebno mesto v timu.   

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *