Celostna grafična podoba

Avtor: Matjaž Mazzini | Objava: 07.10.2008

Ste podjetje z nadpovprečno rastjo prometa, pa tega nihče ne opazi? Ali ste morda podjetje, ki se trudi povečati obseg prometa, pa mu to nikakor ne uspe? Vas moti, ker so vaši napori in vložki v rast podjetja podcenjeni? Je napočil čas, da postanete prepoznavni? Da končno pridete tja, kjer je vaše mesto? Na vrh? – In da vas seveda na vrhu tudi opazijo.Trditev, da vas lahko na vrh umesti le strateško zasnovana in tržno orientirana celostna grafična podoba, je verjetno nekoliko pretirana – vsekakor pa k temu lahko bistveno pripomore. Danes so brez ciljno usmerjenega, prepoznavnega in tudi inovativnega koncepta trženja in posredno vizualnega označevanja podjetja tovrstni prodori zelo oteženi. Podjetja brez ustrezne prepoznavnosti svojega poslovanja začno hitro zgubljati sapo in posredno korak za tržno orientirano konkurenco.  

Poslovni model – biti malo, družinsko podjetje, kjer se vsi člani družine odrekajo in trudijo za skupni blagor, se tako počasi, vendar vztrajno umika modelu fleksibilnega in na sodobne izzive pripravljenega podjetja. Podjetje, ki se obnaša primerljivo podjetjem v bližnji in daljni evropski soseščini, se zaveda, da ima celostno komuniciranje pomembno vlogo pri kreiranju prepoznavne identitete podjetja. Ta pomeni tisto dodano vrednost podjetja, ki mu zagotavlja ustrezno prepoznavnost na trgu, s tem stalnost poslovanja ter posredno stabilen dolgoročni razvoj. Danes za podjetje preprosto ni dovolj biti samo dober, temveč mora biti v različnih in želenih ciljnih javnostih zlasti prepoznano kot dobro. In prav pri tej nadgradnji – prepoznavnosti podobe »biti dober« – odločilno vlogo prevzame celostno komuniciranje z enim od svojih ključnih segmentov, s celostno grafično podobo.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *