Cilj: PODJETNIŠKA DRŽAVA

Avtor: Jože Vilfan | Objava: 18.04.2006

Pravica do podjetništva bo postala temeljna človekova pravica in čez 100 let bodo obstajale samo tiste države, ki bodo podjetniške – ali pa jih ne bo.Pravica do podjetništva bo postala temeljna človekova pravica in čez 100 let bodo obstajale samo tiste države, ki bodo podjetniške – ali pa jih ne bo...
Vsi državljani v interakciji z državo prenašamo celo vrsto neumnosti in krivic. Ko nastopi čas prijavljanja dohodnine, se sploh ne razburimo, da nekaj dni pred zadnjim rokom država spremeni tolmačenje glede olajšav, na primer. Toda podjetniki imamo pri tem najbolj »bogate« izkušnje in številne neumnosti prenašamo stoično. Že vrabci na strehi čivkajo o vseh znanih primerih, ko so podjetniki, ki so potrebovali novo zgradbo, kar nekako vdani v usodo čakali na različna dovoljenja leto, dve ali še več. Ali pa še čakajo… Leta in leta čakamo na uresničitev obljub, da se bodo različni postopki izčistili in skrajšali.  

Ta podjetniška frustracija pa ne velja samo na Slovenijo. Tudi Evropa je zelo radodarna z obljubami. Prisega na mala in srednja podjetja, potem pa skrbno branje kakšnega dokumenta pokaže, da je to, kar piše »ideal«. Neobvezen. Pred seboj imamo slaba štiri leta do cilja, ko bo Evropa najbolj konkurenčna celina. Na papirju. Predsednik evropske komisije napoveduje, da bodo diplomiranci leta 2010 v šestih mesecih obvezno dobili službo. V Franciji pa vsak dan mladi demonstrirajo zaradi zakona, ki naj bi delodajalcem dopustil lahko odpuščanje mladih zaposlenih. Besede na eni strani, slike na televizijskih zaslonih na drugi. Papir na eni, resnica na drugi.  

Počasi bomo morali vsi skupaj doumeti, da so vse naše rešitve, ki jih vlečemo iz stare industrijske dobe, zastarele. Čisto vse. Vse bomo morali začeti koncipirati na nov način. In najlažje bomo to storili, če si kar zdajle narišemo cilj – kam moramo peljati barko. In po mojem prepričanju je ta cilj podjetniška država. V tem trenutku nobena država ni podjetniška. To je samo zamisel o državi, h kateri se bomo morali vsi približevati. Podjetniška država je racionalna država, je v svoji biti antibirokratska država, v kateri so postopki izčiščeni in ni protislovij in zmede med inšpektorji in sploh med različnimi državnimi organi. V tej državi je med človekovimi pravicami dodana nova pravica: pravica do poslovanja. S tem se stvari obrnejo; ni dobra država tista, v kateri moram čakati »samo« dva meseca, da mi nekaj rešijo, ampak je slaba država tista, ki mi ne omogoči, da v 15 minutah začnem poslovati. Podjetništvo je torej zapisana človekova pravica, ki jo je treba spoštovani. V takšni državi so katastri ažurni in dovoljenja se izdajajo v času, ki je predpisan. Državo, ki podjetniških pravic ne spoštuje, lahko podjetnik in sploh državljan preprosto toži. Na novem sodišču za podjetniške pravice, na primer (nekoč sem že dal pobudo za podjetniškega ombudsmana). Ali mislite, da je to vic? Počakajte še malo.  

K ustrezni organizaciji države sodijo tudi transparentni postopki za sprejemanje skupnih ciljev. In v takšni državi politika nosi polno odgovornost za doseganje teh ciljev. Prepričan sem tudi, da bodo proračuni, tako, kot so zasnovani danes, ko v bistvu samo prerazpodeljujejo družbeno bogastvo, bistveno manjši. Večji del finančnega pretoka, ki bo financiral tudi zdravstvo, šolstvo in še marsikaj, pa bo potekal preko skladov in finančnih mehanizmov, ki bodo bistveno bolj strogi glede rezultatov. Skratka, vse tako imenovane družbene dejavnosti bodo v sferi podjetništva, ker bo to najbolj racionalno in kakovostno. (Ta zamisel ni poziv k ukinjanju socialnih pravic, ampak te bodo veliko bolj jasne in realne.)  

Govorim o utopiji, o nedosegljivem idealu? Vse, kar sem naštel, se embrionalno v svetu in tudi v Sloveniji že pojavlja. Treba je samo razumeti, kam vse to na koncu vodi in treba se je zavedati, da pot v tej smeri zahteva izjemno poznavanje kompleksnosti življenja. Ravno zaradi tega, ker ignoriramo kompleksnost, padajo nekatere rešitve, ki se navzven zdijo, da vodijo v podjetniško državo – pa ne.  

Nisem slep pred tem, da je življenje protislovno, da na svetu in na vsaki vasi vladajo protislovni interesi, ampak za vse to bomo morali najti najpametnejše rešitve. Prepričan pa sem, da kot cilj pojem podjetniške države stoji. In čez 100 let bodo na svetu obstajale samo tiste države, ki bodo podjetniške, ali pa jih ne bo. 

Uvodnik je prirejeni uvodni nagovor na podelitvi priznanja Podjetnik leta. Podjetnik leta je ob diplomi prejel tudi figuro (na sliki), ki podobno kot logotip izbora podjetnika leta temelji na legendi o Kolumbovem jajcu. Kolumbov dosežek so po vrnitvi iz Amerike nekateri namreč omalovaževali. Zato je na nekem sprejemu prisotne pozval, naj postavijo kurje jajce na mizo tako, da bo stalo pokonci. Mnogi so poskušali, pa jim ni uspelo. Potem je Kolumbo potrkal z jajcem po mizi, ga udrl in postavil pokonci. Ter dodal: »Samo spomniti se je bilo treba.«

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *