Claudia Neüsess - podjetniška amazonka

Avtor: Nives Pahor | Objava: 08.11.2004

Berlinski WeiberWirtschaft, ki ga vodi, je svetovno najuspešnejše poslovno središče, ki ga upravljajo ženske, zraslo pa je iz zadruge podjetnih žensk.WeiberWirtschaft, ki se razprostira na več kot 5500 kvadratnih metrih prenovljene nekdanje kozmetične tovarne, združuje le podjetja, katerih ustanoviteljice in lastnice so ženske. To je danes največji evropski družbeno-podjetniški ženski projekt v zasebnem lastništvu. Središče preučujejo strokovnjaki z vsega sveta. Trenutno je v njem zaposlenih dvesto žensk v približno šestdesetih podjetjih, od katerih jih polovica opravlja proizvodno in polovica storitveno dejavnost. To je bil pogoj, da so dobili del financiranja iz javnih sredstev za spodbujanje ženskega podjetništva v proizvodni dejavnosti. Sicer pa je v središču veliko storitvenih dejavnosti, namenjenih poslovnemu in družabnemu življenju: športne dejavnosti, restavracije, bari, vrtci, trgovine, konferenčne dvorane in drugo.  

Pogovarjali smo se s Claudio Neüsess, poslovno svetovalko in soustanoviteljico središča WeiberWirtschaft.

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.

Od kod zamisel za središče?

Zamisel za središče oziroma žensko zadrugo, ki bo združevala podjetne ženske v Berlinu, se je pojavila konec 80. let prejšnjega stoletja in je plod dinamične ženske ekipe. Glavna razloga za ustanovitev središča sta bila:

- spodbujanje samozaposlitve žensk, kajti med nastajanjem ideje se je brezposelnost v Nemčiji precej povečala, ter
- zmanjševanje težav, s katerimi se spopadajo ženske, ko se odločijo za podjetništvo(pomanjkanje začetnega kapitala, banke jih pogosto ne jemljejo dovolj resno glede posojil).  

Želele smo ustvariti okolje, v katerem bi podjetnice lahko bolje poslovale. Tako smo se odločile, da bomo združile vse temeljne vidike poslovanja na enem mestu, v ženskem poslovnem središču, z dobro organiziranim varstvom otrok in drugimi družbenimi dejavnostmi. V bistvu smo želele spremeniti gospodarsko okolje znotraj sedanje ekonomije glede standardov kakovosti poslovanja, družbenih, prostorskih in ustvarjalnih vidikov poslovanja.  

Leta 1992 je bila zamisel izoblikovana. Takrat smo tudi začele zbirati finančna sredstva, ženske smo povabile, da bi postale delničarke zadruge, ki ima danes 1100 članov po vsem svetu, in poiskale smo primerno zgradbo v Berlinu. Z zbranim denarjem smo kupile poslopje nekdanje kozmetične tovarne in začele delati. Središče smo uradno odprle leta 1996.  

Kje ste dobile denar za središče?

Naložba v središče je bila 18 milijonov evrov, ki smo jih zbrale z zasebnim kapitalom, bančnimi posojili in številnimi javnimi programi na državni in krajevni ravni. To so programi za obnovitev starih poslopij, ekološki, prostorski in drugi programi. Povsod smo iskale finančni vir. Trenutno imamo skupaj 27 finančnih virov, večino iz javnih programov, pri katerih ni določeno, da gre za denar za ženske, temveč za denar za razvoj gospodarstva od ministrstva za gospodarstvo. To je zelo pomembna razlika, ker so navadno sredstva za ženske zelo majhna, gospodarska sredstva pa zelo velika. Tako smo se odločile in začele lobirati in vzpostavljati politične vezi tam, kjer je bilo na voljo največ denarja.  

Kakšno pa je zanimanje za poslovanje oziroma najem poslovnih prostorov v središču?

V središču je od 80 do 90 odstotkov lokacij oddanih, kar je zelo pohvalno za Berlin, v katerem je na voljo več poslovnih prostorov, kot je podjetnikov. Žensko podjetniško središče si je v skoraj desetih letih poslovanja pridobilo ugled v poslovnem svetu, politiki in javnosti. Podjetja, ki imajo ali bodo imela prostore v središču, veliko laže dobijo tudi bančna posojila, ker banke zaupajo presoji uprave središča. Preden odobrimo najem poslovnih prostorov, uprava namreč vedno preveri poslovne načrte podjetnic. Če menijo, da poslovni načrt ni uresničljiv, ga ne sprejmejo. Statistika uspešnih podjetij je zato precej visoka.  

Kaj je skrivnost uspeha takih središč?

Vsekakor je treba ugotoviti, ali obstaja v okolju sploh potencial, da bi ljudje vlagali v podjetnice in kupovali njihove izdelke in storitve. Ugotoviti je treba, kakšne so potrebe, kakšen je trg in drugo. Zamisel, na kateri projekt temelji, je povsod drugačna, in to je pomembno. Posamezen projekt je odvisen od okolja, v katerem nastaja. 

V Nemčiji je danes že več kot dvajset podobnih pobud za ženska podjetniška središča. V Berlinu so poleg našega še trije. Večina jih ima za zgled ravno središče WeiberWirtschaft. Lani so se vsa ta središča povezala v mrežo, da bi si izmenjavala informacije in izkušnje in da bi postala politično vplivnejša. 

Kaj svetujete podjetnicam v Sloveniji, da bi povečale vpliv v okolju?

Uporabite vso ustvarjalnost, da boste postale politično čim vplivnejše in boste lahko dobile čim več finančnih sredstev. Povezujte se v mreže, da boste vpliv še povečale. In seveda pojdite na evropske trge.  


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *