Delitev dobička naj bo še naprej prostovoljna

Avtor: Vlado Kadunec | Objava: 07.01.2010

Delodajalci so si enotni: zakon o udeležbi zaposlenih pri dobičku je treba posodobiti, vendar naj ostane odločitev za delitev dobička še naprej prostovoljna.Slabi dve leti po uveljavitvi Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob) se je Ministrstvo za gospodarstvo odločilo za spremembe in dopolnitve zakona. Poglavitni vzroki za tako odločitev so bili, kot so poudarili, več ugotovljenih pomanjkljivosti, kar se je odražalo tudi v majhnem številu podjetij oziroma družb, ki so bile s svojimi zaposlenimi pripravljene dobiček deliti.  
 
»Cilj predloga sprememb v zakonu je predvsem poenostavitev postopkov, odprava odloga izplačila in drugačna davčna obravnava izplačanega dobička delavcem. To bo vzpodbuda, da bo več podjetij svoje dobičke razdelilo med svoje zaposlene,« so nam zatrdili na ministrstvu za gospodarstvo.  
 
Predlagane spremembe 
 
Med poglavitnimi predlogi prenovljenega ZUDDob je tudi ta, da bi odslej lastniki kapitala kot osnovo lahko vzeli bilančni in ne le čisti dobiček. Poleg tega bi se odpravil enoletni oziroma triletni odlog izplačila kot pogoj za pridobitev davčnih olajšav. Pripadajoči delež dobička, izplačan delavcem, se ne bi več štel kot dohodek iz delovnega razmerja, temveč kot dohodek iz kapitala. Tako bi se izognili zdajšnjim razmeram, ko je izplačilo od dobička lastnikov kapitala obdavčeno manj od izplačila deleža dobička zaposlenim. 
 
Ena od predlaganih sprememb obstoječega zakona je tudi, da bi družbe, ki bodo imele sklenjeno pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku, lahko uveljavljale zmanjšanje davčne osnove po zakonu od dohodka pravnih oseb za 20 odstotkov pripadajočega zneska dobička, ki ga v poslovnem letu izplača delavcem. Poenostavljen bo tudi postopek sklenitev pogodbe, obvezna registracija pogodbe pa se nadomešča zgolj s posredovanjem pogodbe Davčni upravi RS. V predlogu stoji tudi, da bi delavec lahko v obliki udeležbe v dobičku prejel največ dve mesečni bruto plači oziroma največ 5.000 evrov bruto.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *