Delovni čas – prisotnost v podjetju

Avtor: Nikolaj Mejaš | Objava: 10.08.2012V podjetju imamo določena dela, za katera je prisotnost v podjetju nujna. So pa tudi delovna področja, ki bi jih lahko zaposleni enako kakovostno naredili v domačem okolju. Današnja tehnologija, npr. povezovanje v računalnik v podjetju, omogoča delo tudi od doma. Nekaj sodelavcev me je prosilo, če bi občasno lahko delali od doma, jaz pa se ne morem odločiti, ker ne bi želel s tem povzročiti nezadovoljstva pri tistih sodelavcih, ki jim tega načina zaradi narave dela ne morem omogočiti. Kaj mi svetujete?
        
Razumem vašo »dilemo«. Naša tradicija kapitalizma je po dolgoletnem socialističnem obdobju relativno mlada, le dobrih dvajset let šteje. In iz časov socializma smo bili vajeni, da mora za vse veljati enako. No, za nekatere na vrhu so vseeno veljala druga pravila, nikakor pa ne na primer za zaposlene v računovodstvu, kadrovski službi, razvoju ipd. Tisti, ki v svojih glavah še vedno razmišljajo socialistično, bi ob tem, da lahko nekdo dela od doma, doživeli krivico. Vendar danes veljajo druga pravila. Vprašajte se, kaj je cilj vašega podjetja. In kako boste kakovostno in najhitreje uresničili zastavljene cilje. Naredite sestanek celotnega kolektiva in odprite to področje. Preverite, kako se na to odzivajo. Predstavite jim prednosti za podjetje. Povejte jim, da je ključna naloga zaposlenih uresničevanje ciljev podjetja in ne prisotnost na delovnem mestu, kjer ta ni nujno potrebna. Ob tem je pomembno, da tudi uspešnost zaposlenih spremljate na podlagi uresničevanja ciljev. Delo od doma lahko najprej vpeljete poskusno, za določeno obdobje, na primer za tri mesece, po tem obdobju pa ponovno naredite sestanek s kolektivom, na katerem preverite, če se kje zaradi sprememb pojavljajo težave. Če so na določenih področjih težave nepremostljive, se lahko vrnete k stari obliki, kjer pa jih lahko izničite, vpeljite potrebne spremembe.
 
Ne pozabite, da za posamezna delovna mesta pripravite anekse k pogodbam o zaposlitvi, ki bodo vključevali tudi to obliko dela. Dobro je, da v pogodbo vključite tudi soglasje zaposlenih, da lahko uporabljajo to obliko, če bodo za delo uporabljali sredstva, ki so v njihovi lasti, npr. računalnike, telefone, prostor in drugo, in za to ne bodo zahtevali povračila ali pa se dogovorite za primerno poplačilo. Za dneve, ko bodo zaposleni delali od doma, pa jim na primer ne boste povrnili stroškov prevoza na delo.
 
Če bodo zaposleni, ki jim te oblike dela ne morete omogočiti, vseeno kazali nezadovoljstvo, jih morda lahko stimulirate s kakšnim dodatnim dnevom dopusta ali pa drugo obliko nagrade, ki bi jim v njihovih očeh povrnila ravnovesje v enakovrednem počutju v kolektivu.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *