Do banke iz pisarne

Avtor: Gašper Pavlič | Objava: 11.05.2004

Kakšen je svet elektronskega bančnega poslovanja v Sloveniji in kaj moramo vedeti, ko se odločamo zanj?V naslednjih nekaj številkah vam bomo podrobno predstavili elektronsko bančno poslovanje v Sloveniji in vam v nizu člankov posredovali informacije, ki jih je dobro vedeti, ko se odločamo za elektronsko poslovanje. Z nasveti bomo prikazali tudi uporabo posameznih rešitev.       

Poti do banke namreč že dolgo ne vodijo samo prek bančnega okenca, temveč obstajajo tudi tako imenovane elektronske poti do banke, denar pa je samo še podatek shranjen v našem ali bančnem računalniku. Z banko lahko negotovinsko poslujemo preko telefona, osebnega računalnika, mobilnega telefona ali z dlančnikom. Podjetja in samostojni podjetniki lahko trenutno poslujejo po elektronski poti preko osebnih računalnikov  (internet ali neposredna povezava z banko), samostojni podjetniki pa tudi preko telefona. Za večino navedenih poti se je udomačil izraz elektronsko bančništvo. To je sicer zelo širok pojem, ki zajema obsežen spekter bančnega poslovanja po elektronskih poteh. V širšem pomenu elektronsko bančništvo zajema:

- notranje poslovanje bank,
- poslovanje med bankami in
- poslovanje bank s svojimi komitenti.

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.

Prav zadnji skupini »vpletenih« uporabnikov bomo namenili prihajajoče članke. Prav tako pa bi rad vsem tistim podjetnikom, ki še ne uporabljajo e- bančnih programov, pomagal pri njihovi izbiri in kasnejši uporabi.   

Elektronsko bančništvo banko in njene storitve približuje komitentom. Elektronsko bančništvo omogoča sodobno obliko poslovanja komitenta z banko in pa elektronsko posredovanje podatkov banke komitentu. Ključni trenutek pri poslovanju nastopi, ko želimo željeno informacijo dobiti v trenutku ko le to potrebujemo. Z uporabo elektronske banke imamo v vsakem trenutku dostop do podatkov na poslovnem računu. Poslovati elektronsko ne pomeni samo poslovati moderno, pomeni poslovati učinkovito. 

Pravi razcvet elektronskega bančništva za pravne osebe sega v obdobje plačilne reforme v Sloveniji. To je obdobje, ko smo žiro račune zamenjali za transakcijske račune in ko se je plačilni promet pravnih oseb prenesel iz SDK-ja na poslovne banke. 

Sprva so poslovne banke ponujale le eno rešitev elektronskega bančništva, zdaj pa imajo večje slovenske banke v svoji ponudbi vsaj dve. Večina bank nudi rešitve elektronskega bančništva različnih domačih informacijskih podjetij. Tri najbolj znana podjetja so Halcom, Hermes-Softlab in Zrcalo, nekaj bank pa je samostojno razvilo rešitev elektronskega bančništva. Več informacij lahko dobite na spletnih straneh podjetij.  

Kako izbrati program, ki nam ustreza 

Kako izbrati pravo rešitev elektronske banke, da bo ustrezala našemu poslovanju? Najprej moramo vedeti, da je merilo za velikost podjetja pri elektronskem poslovanju obseg plačilnih transakcij z določeno banko. Tako se za veliko šteje tisto podjetje, ki opravi približno 30 in več transakcij na dan. Srednje veliko podjetje naj bi opravilo od 15 do 30 transakcij na dan, majhno pa do 15 transakcij na dan.        

Če imamo odprtih več transakcijskih računov pri različnih poslovnih bankah, je smiselno pred naročilom elektronske banke v določeni banki preveriti, od katerega proizvajalca programske opreme nudijo program elektronske banke. Smiselno in praktično je uporabljati en program za vse banke hkrati. Treba pa je vedeti, kakšen bo naš proces plačevanja prek elektronske banke. Zato se moramo vprašati, ali bo elektronsko banko uporabljalo več uporabnikov ali samo eden, ali bo v podjetju več podpisnikov, ali bodo podpisniki podpisovali naloge na različnih lokacijah, bo naloge pripravljal pooblaščen računovodski servis, mi pa jih bomo podpisovali, ali bo pooblaščeni računovodski servis pripravljal in podpisoval naloge ipd. Vse te variante vplivajo na končno izbiro.   

Vrste programov
 

V grobem obstajajo tri vrste programov za opravljanje elektronskega bančnega poslovanja. Prvi so programi, ki jih namestimo v okolju Windows in ne potrebujejo stalne povezave z banko. Take vrste programov so namenjene srednjim in velikim. Take programe lahko tudi nadgradimo odvisno od naših potreb. Programe lahko nadgradimo tako, da jih lahko uporabljamo z različnimi bankami, da vsi uporabniki v podjetju uporabljajo skupne baze podatkov. Nadgradnja osnovnih različic se razlikuje od posameznega proizvajalca elektronske banke.   

Drugi programi so tako imenovani internetni programi, kjer na našem računalniku ni treba namestiti programa. Delujejo prek spletnega brskalnika in potrebujejo stalno povezavo z internetom. Torej programa ni potrebno nameščati na računalnik, temveč uporabnik aplikacijo (program), kadar jo uporablja, prevzame preko interneta. Namenjeni so podjetjem z majhno intenzivnostjo plačilnega prometa. Obstaja pa še tretja različica elektronskega bančnega poslovanja, da namreč podjetje uporablja svoj računovodsko-finančni program (npr. Navision). Za izmenjavo podatkov med podjetjem in banko pa skrbi »neviden« program, nameščen na računalniku.   

Kaj potrebujem za uporabo elektronske banke 

Za učinkovito, varno in nemoteno delovanje je priporočljivo imeti na računalniku nameščen operacijski sistem Windows 2000 ali XP (z vsemi popravki). Žal programi še niso uporabni v drugih operacijskih sistemih (Linux). Prost morate imeti COM ali USB priključek. Odvisno kakšen čitalnik pametnih kartic boste uporabljal. Nimajo pa vse poslovne banke enake zaščite poslovanja. Zato boste podrobnejše informacije dobili na njihovih spletnih straneh ali v banki sami. Do banke se lahko povežete preko interneta ali neposredno. Zato morate imeti omogočen dostop do interneta preko ISDN ali navadne modemske povezave, ter ADSL ali LAN priključka. Računalnik naj ima nameščen antivirusni program. Če uporabljate ADSL ali LAN priključek  pa je dobro imeti nameščen požarni zid (Fireall). To je nekakšen vratar, ki preverja izhode in prihode na vašem računalniku, ter vsakega vsiljivca zavrne. Predvsem pa se držite pravila da računalnika, ki ga uporabljate v poslovne namene, ne uporabljajte v zasebne namene. S tem je mišljeno predvsem na uporabo raznih igric, prenosu filmov in glasbe ter brskanju po internetnih straneh z sumljivo vsebino.  

      
Storitve elektronskih bank

Elektronske banke omogočajo opravljanje plačilnega prometa v domovini in tujini. Naloge lahko pripravljamo s tekočo valuto in z valuto vnaprej, lahko pa predhodno pripravljene naloge uvažamo iz drugih računovodskih programov. Prav tako lahko naloge in predloge nalogov izvozimo za poznejšo uporabo. Podpisane naloge nato pošljemo s tekočo valuto ali z valuto vnaprej. Prav tako lahko pošiljamo sporočila s poljubno vsebino, reklamacije, zahtevke za izdajo potrdil in obrazec za obračun osebnih dohodkov. Pregledujemo lahko promet in izpiske za tekoči dan in za nazaj pa tudi sporočila in obvestila, ki jih je poslala banka. Naloge, poslane z valuto vnaprej, lahko odpokličemo. Prejete izpiske je mogoče izvažati v računovodske programe, naloge, izpiske in sporočila pa poljubno tiskati.

Funkcionalnost elektronske banke se lahko od ene do druge poslovne banke razlikuje. Podrobnejše informacije dobite na spletnih straneh posamezne poslovne banke, kjer lahko prevzamete tudi preizkusno različico programa.

 
Zakaj elektronska banka

* Poslujemo hitreje, ceneje, preglednejše, racionalnejše in udobnejše.

* Poslujemo lahko 24 ur dnevno in vse dni v letu, neodvisno od poslovalnega časa banke.

* Plačilo preko elektronske banke je cenejše. * Elektronska banka omogoča stalen vpogled na vse naše poslovne račune. Uporabnik v vsakem trenutku razpolaga z spremembami na poslovnem računu.

* Podatke v elektronskih bankah lahko izmenjujemo z računovodskimi programi.

* Poslujemo lahko od doma ali tujine. Pa še nepotrebnemu čakanju v banki se izognemo.


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *