Dolžina odpovednega roka

Avtor: Alenka Maher | Objava: 05.09.2011Z delavcem smo sklenili pogodbo v zaposlitvi, v kateri je določen 30-dnevni odpovedni rok. Z delavcem bomo prekinili delovno razmerje, on pa zdaj trdi, da je glede na leta delovne dobe upravičen do 60-dnevnega odpovednega roka. Je to res?
 
Iz vprašanja sklepam, da želite odpovedati pogodbo o zaposlitvi delavcu zaradi prenehanja potreb po določen delu – poslovni razlog, kar pomeni redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu mora delodajalec upoštevati odpovedne roke, določene v zakonu, in obstajati mora utemeljen odpovedni razlog, ki onemogoča nadaljevanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem.
 
Minimalni odpovedni roki določeni v 92. členu Zakona o delovnih razmerjih so:
·   30 dni, če je delavec zaposlen pri delodajalcu manj kakor 5 let,
·   45 dni, če je delavec zaposlen pri delodajalcu najmanj 5 let,
·   60 dni, če je delavec zaposlen pri delodajalcu najmanj 15 let,
·   120 dni, če je delavec zaposlen pri delodajalcu najmanj 25 let.
 
Pri upoštevanju minimalnih odpovednih rokov je treba upoštevati tudi določila kolektivne pogodbe, ki zavezuje delodajalca. Odpovedni rok začne teči naslednji dan od vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu. V času odpovednega roka lahko delavec dela, odvisno od potreb delovnega procesa, sicer pa je doma na čakanju in prejema nadomestilo plače. Višina nadomestila je določena v 137. členu Zakona o delovnih razmerjih. V primeru opravljanja dela v času odpovednega roka ima delavec pravico do odsotnosti z dela zaradi iskanja nove zaposlitve s pravico do nadomestila plače v trajanju najmanj dve uri na teden.
 
Odpovedni rok 30 dni, ki ga navajate v vprašanju, se najverjetneje nanaša na primer odpovedi pogodbe s strani delavca.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *