EFQM za mednarodno primerljivost

Avtor: Eva Mihelič | Objava: 13.05.2013

Mednarodno veljavni certifikat priznava dosežke podjetij in organizacij v mednarodnem merilu, kar lahko pomaga slovenskim podjetjem pri preboju na tuje trge in odpira nove poslovne priložnosti za dvig konkurenčnosti.


Gianluca Mule (desno): »EFQM pomaga slovenskim podjetjem pri preboju na tuje trge in odpira nove poslovne priložnosti za dvig konkurenčnosti.«

V začetku 90. let prejšnjega stoletja so številne raziskave in primerjave produktivnosti v avtomobilski industriji pokazale, da so evropski proizvajalci avtomobilov daleč za Japonsko in ZDA. To je spodbudilo štirinajst vodilnih evropskih podjetij k ustanovitvi Evropskega sklada za upravljanje kakovosti - European Foundation for Quality Management ali na kratko EFQM, ki je imel nalogo razviti model upravljanja kakovosti, katerega uporaba bo dvignila konkurenčnost tudi v Evropi. Nastal je model, ki je segel korak dlje od samega zagotavljanja kakovosti, saj model EFQM obravnava poslovni sistem v celoti.

 

Danes v številnih evropskih državah podeljujejo nacionalne nagrade, katerih podlaga je EFQM model poslovne odličnosti. Slovenija je svoje nacionalno priznanje za dosežke na področju odličnosti poslovanja oziroma delovanja, ki temelji na omenjenem modelu, dobila leta 1998.

 

Model EFQM nam v bistvu pove, da se zadovoljstvo odjemalcev, zadovoljstvo zaposlenih in vpliv na družbo doseže z izvajanjem strategije, upravljanjem s sposobnostmi zaposlenih, s partnerstvi in viri ter z različnimi procesi, kar končno privede do odličnosti v ključnih rezultatih delovanja.

 

Model sestavlja devet meril, ki se uporabljajo za ocenjevanje, kako neka organizacija napreduje v smeri odličnosti. Posameznemu merilu je pripisano določeno število točk, ki ga je mogoče doseči pri ocenjevanju določenega področja, tako v procesu samoocenjevanja znotraj organizacije kot tudi v procesu ocenjevanja vlog prijaviteljev za priznanje. Vrednoti se uspešnost delovanja voditeljstva, udejanjanja strategije, menedžmenta zaposlenih, partnerstev in procesov ter doseženih rezultatov pri odjemalcih, zaposlenih, družbi in financah.

 


Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *