Ekološko je ekonomsko

Avtor: Anita Ivačič | Objava: 09.03.2012

Tri lastovke slovenske zelene turistične pomladi so se v svojem poslovanju zavezale konceptu trajnostnega razvoja z vsemi štirimi komponentami odgovornega poslovanja – do narave, družbeno-socialnega okolja, gospodarstva ter globalnih podnebnih vplivov.


»Sobivanje z naravo in ljudmi nam omogoča sinergično rast in razvoj,« pravijo v Termah Snovik.

Po ugotovitvah ARSO število slovenskih podjetij, ki so v svoje poslovanje uvedla enega od sistemov okoljevarstvenega vodenja (npr. ISO 14001, EMAS, »EU okoljska marjetica«), sicer narašča po vseh sektorjih in glede na število prebivalcev celo presega povprečje EU-27. Vendar, ko se dotaknemo turističnega sektorja, ki je eksistenčno odvisen od čistega, ohranjenega okolja, imamo v Sloveniji komaj tri turistične ponudnike namestitvenih zmogljivosti z okoljsko marjetico in dva z znakom Green Globe. To so njihove zelene zgodbe.  

Mislim in delujem zeleno
 

Z izposojenim sloganom »Naprej z naravo« bi lahko opisali poslovno filozofijo in delovanje Term Snovik. Leta 2008 so prvi v Sloveniji pridobili »Znak za okolje EU za turistične namestitve – okoljsko marjetico« in postali prve ekoterme pri nas. Odzvali so se na pobudo za ekološko ureditev in posodobitev slovenskih hotelov Direktorata za turizem, se udeležili delavnic, »na katerih je svoje znanje z udeleženci delil priznani avstrijski strokovnjak gospod Rainer Stifter, presojevalec za Znak za okolje EU za turistične namestitve«, in se odločili za njegovo pridobitev.  

Da ne bo pomote, matično podjetje Zarja Kovis, ki je vodilo gradnjo Term Snovik – te so začele obratovati leta 2002 – je imelo vseskozi ekološko, zeleno vizijo. Pri gradnji infrastrukture in oblikovanju termalnih storitev so že na začetku upoštevali visoka okoljevarstvena merila. »Izolativnost smo preverjali s termovizijami, zgradili biološko čistilno napravo; za dosego energetske učinkovitosti in prijaznosti do okolja izkoriščamo obnovljive vire energije: izrabljamo sončno energijo, toploto odpadnih voda, odvečno toploto v zraku, celotni kompleks ogrevamo s kotlovnico na biomaso. Certifikat je bil le logična posledica,« pravijo v Snoviku. Tako za pridobitev ekoznaka niso bile potrebne posebne prilagoditve in niso imeli dodatnih stroškov, pojasnjujejo. Terme so tudi nosilec standarda kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenega standarda ISO 14001.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *