Evropska podjetja in podjetništvo v Finančni perspektivi 2007-2013

Avtor: Larisa Vodeb | Objava: 12.12.2006

Slovenija že drugič vstopa na pot črpanja evropskih strukturnih sredstev. Začenja se namreč programsko obdobje 2007-2013. Kolikšen del nove finančne pogače evropskih strukturnih skladov je namenjen podjetjem in katera bodo imela več možnosti?S sprejetjem Finančne perspektive 2007-2013 na ravni Evropske unije letos poleti je med drugim dana tudi podlaga za razdelitev evropskih finančnih sredstev kohezijske politike za upravičene države. Sloveniji kot polnopravni članici Evropske unije, ki je do tovrstnih evropskih finančnih sredstev upravičena, je za obdobje 2007-2013 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada uspelo dobiti 3,646 milijarde evrov.  

Med nepoznavalci iz gospodarstva, ki so morebitni končni prejemniki dela teh finančnih sredstev, je mogoče z zavajajočimi podatki hitro ustvariti vtis, da je velik delež sredstev namenjen prav njim. Cilj članka je seznaniti podjetja, katerim podjetniškim področjem je javni denar namenjen in katera podjetja bodo imela več možnosti, da ta javna finančna sredstva res dobijo. Podlaga za članek so osnutki operativnih programov, ki so bili julija 2006 objavljeni na spletnih straneh Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 

Operativni programi za obdobje 2007-2013 

S članstvom v Evropski uniji ima Slovenija na podlagi svoje stopnje razvitosti tudi pravico pridobivati sredstva iz tako imenovanih evropskih strukturnih skladov. Da do teh sredstev Slovenija res pride, mora poleg drugih obveznosti pripraviti tudi tako imenovane operativne sporazume za posamezne strukturne sklade. V teh operativnih sporazumih so začrtane vsebinske prioritete, ki jih država želi z evropskim denarjem financirati.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *