Evropski programi in denarji

Avtor: Larisa Vodeb | Objava: 09.11.2006

Bi tudi vi želeli »črpati denar« v različnih evropskih programih in skladih, kjer lahko sodelujejo tudi mala podjetja, a se vam zdijo nepregleden blodnjak? Pripravili smo vam pregled možnosti in praktične napotke.Za uspešno pridobivanje evropskih sredstev se je treba zavedati, da je pot do teh sredstev razmeroma dolga in da vodi le prek ustreznega načrtovanja, ki je del tako imenovanega projektnega vodenja. Pogoj za uspešno kandidiranje za evropska sredstva je poznavanje osnov mehanizmov financiranja Evropske komisije, saj s tem podjetje laže presodi svoje možnosti za uspeh na evropskih razpisih. Podjetja pa se morajo zavedati, da v tekmi za sredstva sodelujejo tudi drugi subjekti, kot so na primer raziskovalne in izobraževalne ustanove, nevladne organizacije, lokalne in regionalne skupnosti ter druge javne ustanove 

Centralizirana in decentralizirana sredstva 

Evropske oblike finančne pomoči, ki so namenjene spodbujanju različnih evropskih politik (tudi za srednja in mala podjetja), lahko v grobem razdelimo v dve skupini: centralizirana in decentralizirana sredstva.  

a) Pri centraliziranih sredstvih gre za tako imenovane programe skupnosti (na primer 6. okvirni program, Life, eContent in drugi), ki jih pripravlja in izvaja Evropska komisija v Bruslju. Na osnovi teh programov različni generalni direktorati Evropske komisije (DG - Directorate General je neke vrste ministrstvo) pripravijo razpise, na katere se lahko prijavijo različni upravičenci iz različnih držav. Z vidika upravičenega prijavitelja, v našem primeru podjetja, se to izraža tako, da je treba prijavo na razpis, najpogosteje v tujem jeziku, posredovati na izbran generalni direktorat v Bruslju. Pri tem velja opozoriti, da so ta sredstva lahko namenjena tako upravičencem držav članic kot tudi držav kandidatk in tretjih držav, s katerimi ima Evropska unija sklenjene sporazume o sodelovanju. To pomeni, da je konkurenca temu primerno zelo močna.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *