Grozd E-Aliansa na arabski trg

Avtor: Primoz Kaučič | Objava: 08.11.2004

Grozd informacijskih tehnologij E-Aliansa se je prejšnji mesec predstavil na sejmu v Dubaju.Grozdi, o katerih se zadnje čase veliko govori, dajejo resnične tržne uspehe. Grozd informacijskih tehnologij E-Aliansa se je prejšnji mesec predstavil na sejmu v Dubaju, kjer so člani pridobili veliko informacij in povezav v poslovne projekte na tem hitro rastočem trgu. Že konec oktobra so se skupno predstavili tudi na bosenskem trgu.

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.

E-Aliansa združuje trinajst podjetij in šest podpornih ustanov. Po besedah Viktorja Vaupota iz strokovne službe grozda je zaradi uspešnih skupnih razvojnih, tržnih in promocijskih dejavnosti zanimanje podjetij za priključitev v grozd veliko. Vendar želijo sedanji člani grozd širiti postopoma in nadzorovano. »Nove člane predlagajo za vstop v grozd stari člani, zato je za večino značilna velika medsebojna odkritost, čeprav so vsaj v delu dejavnosti drug drugemu tudi konkurenti,« pravi Viktor Vaupot. 

Da bi povečali zaupanje med člani, kar je v grozdih na splošno med večjimi izzivi, so že ob ustanovitvi pripravili deset pravil obnašanja, ki jih morajo člani spoštovati. Prav tako so podpisali pismo o zaupnosti.    

Medsebojno zaupanje kot temelj 

Trdno medsebojno zaupanje je temelj za skupne razvojne projekte in združevanje znanja, kar je ključni cilj grozda. Člani E-Alianse letos izvajajo osem skupnih razvojno-raziskovalnih projektov. V vsakem od njih sodelujejo vsaj trije člani grozda, v nekatere so pritegnili celo podjetja iz Finske. Viktor Vaupot pravi, da so s sinergičnim delovanjem razvili izdelke, ki jih zaradi obsega in zahtevnosti posamezni člani ne bi mogli razviti ali pa bi jih razvijali dlje in z večjimi stroški. »Tak skupni izdelek je dokumentni sistem ODOS, ki so ga že uspešno poslali na slovenski trg in je bil deležen velikega zanimanja tudi na arabskem trgu.« Nove izdelke začenjajo tržiti prek skupne razvojne enote, s čimer želijo zagotoviti materialne temelje za dolgoročno delovanje grozda.   

Ovire za delovanje grozda 

Po besedah Bojana Oremuža, člana uprave E-Alianse, je imel grozd prvo leto delovanja več ovir, kot jih pričakuje v prihodnjih letih. Morali so rešiti tudi vprašanje premostitvenega financiranja delovanja grozda in izvajanja projektov. Grozd namreč prejme državno subvencijo šele ob koncu leta in do takrat morajo člani sami plačevati stroške. Ker sodelujejo v E-Aliansi samo mala podjetja z omejenimi viri, je vprašanje financiranja še težavnejše. 

Že v začetku leta so uspešno uredili formalno organiziranost. Odločili so se za ustanovitev gospodarskega interesnega združenja (GIZ). To je namreč ustanovljeno po Zakonu o gospodarskih družbah, zato je glede delovanja za podjetnike veliko ustreznejše kot druge organizacijske nepridobitne oblike. »Res je, da ustanovitelji v GIZ-u odgovarjajo z vsem premoženjem, a člani so ustanovitev skupne razvojne enote sprejeli resno in odgovorno,« meni Bojan Oremuž.

»10 zapovedi« sodelovanja v grozdu

Člani grozda eAliansa so sprejeli deset pravil za sodelovanje v grozdu.

1. V grozd smo se povezali prostovoljno zaradi skupnih koristi, zato naj velja v grozdu pravilo enakosti in medsebojnega spoštovanja.
2. Od vseh članov pričakujemo, da bodo s svojo aktivno in proaktivno vlogo prispevali k uresničitvi svojih in skupnih koristi. EAliansa je odprta za nove predloge in pobude, s katerimi bi izboljšali učinkovitost, zato so predlogi zaželeni!
3. Tekmovali bomo za doseganje skupnih ciljev, ne bomo pa si med seboj nepošteno konkurirali.
4. EAliansa želi postati nacionalni grozd, ki si želi najti mesto v EU-ju in na širšem trgu, zato se bo širila s kakovostnimi novimi partnerji, ki bodo dopolnjevali ponudbo in krepili konkurenčnost.
5. Sprejete obveznosti so odgovornost vsakega posameznika in jih bomo – tudi zaradi medsebojne povezanosti - dosledno izpolnjevali kakovostno in v dogovorjenih rokih.
6. Razvijali in uporabljali bomo vse vrste medsebojnih komunikacij, kar bo odpravilo nevarnosti sicer razpršene organizacije.
7. V projekt bomo vključevali tudi sodelavce.
8. Dnevno bomo spremljali sporočila na »obvestilni tabli«, Romulusu, in se bomo odzivali nanje.
9. Skrbeli bomo za kakovost znanj na različnih področjih.
10. Razvijali bomo tudi družabnost in utrjevali prijateljstvo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *