Informacije o sistemih kakovosti

Avtor: Emilija Bratož | Objava: 07.09.2009Podjetnika zanima, kje bi lahko na enem mestu dobil čim več podatkov in nasvetov o različnih orodjih kakovosti, kot je sistem stalnih izboljšav oziroma celovito upravljanje kakovosti? 

Le celovit pristop v organiziranju procesa, v katerega so vključeni vsa sodobna orodja in metode za vodenje poslovnih procesov (tudi standardi kakovosti, okoljski standardi, standardi o družbeni odgovornosti, modeli nagrad za kakovost in poslovno odličnost), torej celovito upravljanje kakovosti (CUK), nadgrajeno z načelom Demingovega kroga PDCA, daje jasno in celovito usmeritev pri poslovanju in vodenju uspešnih podjetij.  

CUK je filozofija, ki uči, da so za kakovost odgovorni vsi v organizaciji. Glavno načelo je zadovoljstvo odjemalca, pomembna načela pa vključujejo še nenehne izboljšave, primerjave z najboljšimi, pooblaščanje zaposlenih, uporabo teamov za reševanje težav in poznavanje orodij za odkrivanje in reševanje težav.  
 
Osnovna statistična orodja za spremljanje procesov, ki jih lahko uporabite kot nadgradnjo standarda ISO 9001 oziroma vodenja kakovosti, so naslednja:
· vprašalniki, grafikoni, kontrolne karte,
· analiza Pareto (določitev pomembnih in nepomembnih dejavnikov),
· diagram Ishikawa (diagram vzrok–posledica) 

Metode in načini merjenja procesov so:
· kazalniki učinkovitosti notranjih procesov
· uravnoteženi sistem kazalnikov učinkovitosti
· merjenje sposobnosti procesov
· 6-sigma (izboljšanje procesov, izkoristka virov)
· metoda 20 ključev (zmanjšanje pretočnih časov, stroškov, izmeta). 
 
Metode in tehnike za izboljševanje procesov in reševanje težav:
· krog stalnih izboljšav,
· možganska nevihta,
· analiza SWOT (prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti, nevarnosti),
· odločitveno drevo, 
· model KANO,
· matrika vzrokov in posledic. 
 
Žal prijemov in orodij ni preprosto najti skupaj zbranih na enem mestu ali v enotni zbirki, razen izjemoma na tujih spletnih straneh ali v obliki elektronskega nosilca posameznih svetovalnih institucij. Zato lahko izhajate iz podanih osnovnih modelov ali pa samoiniciativno iščete novo literaturo v knjižnicah ali na internetu, proučujete možna orodja, se udeležujete izobraževanj, izvajanje primerjate z drugimi uspešnimi organizacijami (benchmarking) … 

Posamezni instituciji ali podjetju svetujem poseben pristop k vodenju kakovosti, pri čemer lahko uporabite le del ali večino vseh možnih orodij za sistematično, uspešno in učinkovito udejanjanje filozofije kakovosti in nenehnega izboljševanja. V celoviti zbirki orodij in tehnik, ki omogočajo izboljšave produktivnosti, kakovosti in planiranja, je priporočljivo izbrati le najprimernejše in najučinkovitejše in jih izvajati dnevno. Uspešna uporaba orodij in tehnik je odvisna od dobrega razumevanja prednosti njihove uporabe in sposobnosti podjetja, da praktično ovrednoti rezultate njihove uporabe v različnih položajih in pri različnih aktivnostih poslovanja.   

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *