Interni prenos znanj

Avtor: Nikolaj Mejaš | Objava: 08.12.2012V podjetju bi želeli bolj izkoristiti znanja, ki jih imajo zaposleni. Večkrat se posamezniki udeležijo različnih izobraževanj, vendar se mi zdi, da ta nova znanja ne znamo deliti med seboj, pa tudi, da znanja, ki jih sicer imajo zaposleni, premalo izkoristimo. Kaj bi lahko naredili, da bi vsa naša znanja bila bolj izkoriščena in bi prispevala k še bolj kakovostnem delu v podjetju?
 
Predlagam, da se v podjetju lotite vzpostavitve sistema internega prenosa znanj. Vzpostavitev, predvsem pa vzdrževanje internega sistema prenosa znanja v podjetju je proces, ki je stalno v teku. Večkrat se zgodi, da podjetje postavi dober koncept in je start odličen, sistem pa se »zamaje« takrat, ko ga je potrebno nadgrajevati in vzdrževati. Vzrok velikokrat tiči v tem, da se internemu prenosu znanj v podjetju da premajhno težo. In potem se zgodi, da zanj »ni časa« ali pa, da imajo v podjetju druge, »pomembnejše« naloge.
 
Najbolje je, da izberete osebo, ki bo prevzela naloge skrbnika znanj ter tudi vse zaposlene obvestite, da je to ena od prioritet v podjetju – skrb tako za pridobivanje kot tudi za delitev znanj. Skrbnik internega prenosa znanj naj vsak dan del svojega delovnega časa nameni temu področju in ima tako pregled nad preteklimi izobraževanji, aktualnimi vsebinami in hkrati tudi nad zaposlenimi, ki ste jih identificirali za interne predavatelje in izobraževalce. Njihove naloge so, da skrbijo za gradivo (knjižnica, intranet …), za sprotno izmenjavo znanj, ob tem pa tudi, da znanje ne zastara in s tem izgubi svojo funkcionalnost. Na prvo žogo se morda res sliši zelo kompleksno, vendar ko je to utečeno, ima interni sistem prenosa znanja odlične možnosti za uspešno delovanje. Večkrat pa je tako, da si podjetja ne pustijo dovolj časa, da bi sistem postal utečen in tako lahko zamre, še preden je dodobra zaživel. Pozorni morate biti tudi pri izbiri internih izobraževalcev; to naj bodo osebe, ki so za prenos znanja drugim ustrezno usposobljene, predvsem pa, da to tudi rade izvajajo.
 
Preden se v podjetju lotite vzpostavitve internega prenosa znanj, morate točno definirati, kaj želite s tem pridobiti, kje so največje prednosti za podjetje, kje so pomanjkljivosti in kje se lahko pojavijo težave. Določite, katere vsebine so primerne za interni prenos, identificirajte in usposobite interne izobraževalce.

Med vzdrževanjem sistema sproti ovrednotite interno izobraževanje, izobraževalce, vsebino, uporabnost znanj in tudi, kje je novo znanje uporabljeno v praksi, kako pripomore k izboljšanju delovnih nalog, k sodelovanju med zaposlenimi, k izboljšanju izdelkov in/ali storitev. 
 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *