Izziv 21. stoletja - žensko podjetništvo

Avtor: Nives Pahor | Objava: 10.05.2005

Želimo si več ženskega podjetništva, a moramo razumeti, da ženske potrebujejo drugačno podporo kot moški.V marčni številki smo poročali o Svetovnem podjetniškem monitorju (GEM 2004), ki je raziskal podjetniški utrip v 34 državah sveta, med njimi tudi Sloveniji. Medtem je izšlo posebno poročilo GEM o ženskem podjetništvu in iz njega smo povzeli nekaj najpomembnejših podatkov in sporočil. Pomen tega poročila je tudi v tem, da se Evropa sooča z demografsko krizo in raziskovalci edino »rezervo« za evropsko podjetništvo vidijo v ženskem podjetništvu, pri čemer so mišljene zlasti mlajše ženske, ki jim je treba pomagati, da bodo stopile v podjetništvo.  

Poročilo ugotavlja, da se največ žensk odloči za podjetništvo v starostni skupini od 35. do 45. leta, kar je razmeroma pozno v primerjavi z moškimi, ki v podjetništvo večinoma stopajo med 25. in 35. letom. Dejstvo je tudi, da so v vseh državah v podjetništvu moški aktivnejši kot ženske.  

Največje razlike ugotavljajo med moškimi in ženskami v državah s srednjimi osebnimi dohodki, kamor sodi tudi Slovenija, kjer je 75 % več moških kot žensk aktivnih podjetnikov. V Sloveniji je po podatkih GEM-a za 2004 na vsaka 2,25 podjetnika ena podjetnica, kar je boljše kot leta 2003, ko je bilo razmerje 3,8 podjetnika proti eni podjetnici. V svetovnem merilu je podjetij, katerih lastnice so ženske, med 20 in 30 odstotkov.  

Samo v ZDA so ženske pri ustanavljanju in vodenju novih podjetij skorajda izenačene z moškimi, pravi dr. William D. Bygrave, direktor GEM-a. 

Svetovni izziv, še posebej pa evropski, je torej spraviti v podjetništvo več žensk in še posebej več mlajših žensk! Dodatni izziv je omogočiti ženskam, da se odločijo za podjetniško pot zato, ker si to želijo, in ne zato, ker so v to prisiljene (gre za pomembno razlikovanje med podjetništvom iz priložnosti in iz nuje).

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.

Število žensk na 100 moških, ki se ukvarjajo s podjetništvom; evropske GEM države, 2004
Slovenija se na tem področju ne razlikuje bistveno od svetovnega povprečja. Tudi pri nas je pri spodbujanju podjetniškega duha in inovativnosti še veliko rezerve prav v ženskem podjetništvu. Po neuradnih Ajpesovih podatkih (decembra 2004) je v Sloveniji okoli 28 % poslovnih subjektov, ki so jih ustanovile ženske, pri čemer pri vseh poslovnih subjektih ni na voljo podatkov o spolu ustanovitelja.  

Ženske potrebujejo drugačne spodbude kot moški 

Toda, kaj so pravi prijemi, da prepričamo ženske, da se odločijo za podjetništvo? So dovolj spodbudni finančni programi? Ne, ženske potrebujejo drugačne spodbude kot moški, zato jih ne smemo dati v isti koš, pojasnjuje mag. Marina Letonja z Visoke šole za podjetništvo. Ženske potrebujejo več spodbud na ravni pozitivnega mišljenja, samozavesti, motiviranja in naravnanosti k ciljem.  

Čeprav imajo tudi zelo inovativne poslovne ideje, s katerimi bi lahko ustvarile nova delovna mesta in prispevale k strukturnim spremembam v družbi, imajo ženske pogosto zadržke pri uresničitvi poslovnih idej. Kje so razlogi? V okviru raziskave GEM 2004 so odkril dva ključna elementa, ki zavirata hitrejši vstop žensk v podjetništvo, prvi je kot pravi tudi Marina Letonja, pomanjkanje samozavesti oziroma zaupanja vase, drugi pa je prevladujoči model vloge ženske v družbi (mama, žena, gospodinja). Iz navedenih razlogov se morajo države zavedati, da so prav tako kot sprejemanje različnih politik in programov, ki spodbudijo žensko podjetništvo, pomembni lokalna podpora, mentorstvo in ustvarjanje stikov med podjetnicami. Mentorstvo in podpora na lokalni ravni imata velik pomen, saj so ženske na razmere v lokalnem okolju občutljivejše od moških.

Marina Letonja: Ženske potrebujejo drugačne spodbude kot moški, zato jih ne smemo dati v isti koš.
Odločitev žensk za začetek posla je torej precej bolj zapletena kot pri moških, saj so ženske dovzetnejše za nedenarne spodbude.  

Na žensko podjetniško vedenje vpliva poleg osebnosti še vrsta drugih dejavnikov, kot so starost, izobrazba, delovne izkušnje in stik z drugimi podjetniki. Ženske, ki poznajo druge podjetnike in podjetnice, so bolj nagnjene k temu, da bodo začele svoj posel. Subjektivno zaznavanje priložnosti, in samozaupanje sta ključna dejavnika, ki vplivata na ženske pri odločitvi za posel.  

Značilnosti ženskih podjetij 

Ženske se v glavnem spuščajo v storitveni sektor in manj v proizvodnjo. Večina poslov, ki jih začnejo ženske, vključuje nižje začetne naložbe kot moška podjetja, kar pomeni, da imajo ženske konzervativnejši odnos do posla kot moški, ženska podjetja pa so na splošno manjša in cenejša za upravljanje. 

Ženske in podjetniško okolje v Sloveniji  

Kot ugotavljajo v ministrstvu za gospodarstvo je slovensko okolje kljub nekaterim spodbudam še vedno nespodbudno za razvoj ženskega podjetništva. Za izboljšanje razmer in za vzpostavljanje spodbudnejšega okolja za žensko podjetništvo, bo treba narediti še veliko in v to vključiti različne resorje. Ministrstvo za gospodarstvo prek Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo podpira program Poklicno uveljavljanje žensk, katerega cilji so:

- vzpostaviti stimulativno podjetniško okolje za poklicno uveljavljanje žensk,
- razvoj inovativnih podpornih storitev za poklicno uveljavljanje žensk,
- koordinacija mreže promotork ter
- izobraževanje menedžerk socialnega podjetništva.  

V program so vključene različne ustanove, med katerimi je zelo dejavno informacijsko središče META kot koordinator in pobudnik skupnih programov in dejavnosti, promotorke poklicnega uveljavljanja žensk, sekcije podjetnic pri regijskih združenjih podjetnikov pri Gospodarski zbornici ... 

V Sloveniji se ženske morda še vedno preveč naslanjajo na moške tako v poslovnem kot zasebnem življenju. Oklepajo se tradicionalnih vzorcev vzgoje, ki vodijo k manjši samozavesti, ki pa je ključna za podjetniško delovanje. Posledica je, da svojih idej in znanja ne udejanjijo, kot bi lahko.  

Evropa in ženske 

Evropa se dobro zaveda, da so ženske pomemben dejavnik gospodarskega razvoja. Da bi jim olajšali podjetniško ustvarjanje, jim pomagajo s številnimi ukrepi in spodbudami (pomoč pri začetkih, ugodna posojila, izobraževanja, svetovanja, mreženja ...). Promocija podjetništva med ženskami je eden ključnih projektov Evropske unije, ki sledi cilju promocije povezovanja in dostopa do informacij za ženske. Tako je nastala tudi spletna stran Evropske komisije, ki je namenjena promociji ženskega podjetništva (glej okvir).  

Lastnosti podjetnic:
- So racionalnejše in bolj pretehtajo tveganje.
- Pozneje začnejo razmišljati o podjetništvu kot moški.
- So zelo odgovorne, stvari delajo premišljeno, nimajo potrebe po razkazovanju.
- Podpora jim veliko pomeni.
- Zadovoljstvo najdejo že v tem, da jim stvari delujejo.
Žensko podjetništvo se širi, a počasi 

Žensko podjetništvo se širi po vsem svetu in tudi v Sloveniji. Njegov pomen raste, tako v razvijajočih se kot razvitih ekonomijah. Ženske iz različnih družbeno-kulturnih okolij in z različnimi znanji kažejo vse več zanimanja zanj. S svojim delovanjem pa čedalje bolj prispevajo k razvoju lokalnega okolja, odpiranju priložnosti in ustvarjanju delavnih mest. S svojim delovanjem vplivajo na način poslovanja, oblikujejo in postavljajo nova pravila delovnega in poslovnega okolja, finančnih ustanov in kulture, v kateri živimo.  

Boljše in poglobljeno razumevanje koristi, ki jih lahko ženske prispevajo gospodarstvu, bo botrovalo oblikovanju boljših programov, katerih cilj bo povečanje ženske udeležbe na podjetniškem trgu. »Strah žensk je odveč, če je želja dovolj močna«, pravijo naše podjetne sogovornice, saj lahko na podjetništvo gledamo tudi kot na naložbo vase. Prinaša ti drugačna zadovoljstva in pomaga pri uresničevanju sanj.Barbara Popovič
Podpora zelo pomaga na začetku

Barbara Popovič je lastnica studia za oblikovanje telesa FIT-FIT iz Domžal. Je še mlada podjetnica, saj se je na to pot podala pred dvema letoma, pri 27 letih.

Letos uspešno zaključuje tretje leto poslovanja. Trenutno ima tri redno zaposlene. V sklopu studia ima fitnes, aerobiko, savne, solarij, kozmetični salon, bar in frizerski salon. Ko vstopiš v prostore FIT-FIT-a takoj začutiš žensko roko.  

Zakaj ste se odločili, da odprete svoj studio za oblikovanje telesa?

Iskala sem nekaj, s čimer bi lahko zaslužila, redna zaposlitev pa me nikakor ni pritegnila. Čeprav sem študirala ekonomijo, se nisem videla v pisarni, in tak center je bil takrat idealna izpolnitev mojih želja. Na začetku sem precej podpore dobila od mame, ki je tudi sama podjetnica, ter od partnerja. Če te podpore ne bi bilo, ne vem, ali bi se spustila v to. Podpora zelo pomaga na začetku.  

V čemu vidite glavne prednosti tega, da ste na svojem?

Glavno prednost vidim v tem, da lahko delam nekaj, kar imam rada. In ko mi nekaj poslovno uspe, dobim večjo samozavest, vesela sem, dobim osebno zadoščenje, ki je neprecenljivo. V svoji okolici opažam, da gredo ženske čedalje pogosteje v podjetništvo. Kar večino zadržuje, sta morda strah in pomanjkanje samozaupanja, ker se preveč vznemirjamo.  

Kaj bi svetovali ženskam, ki bi rade šle na svoje?

Če vas nekaj veseli in bi to res rade počele, se v to spustite, splača se. Ideje so vedno prave, le prav jih je treba uresničiti. Užitek je delati, kar te veseli, pa čeprav zato potrebuješ prekvalifikacije, kot sem jih morala tudi sama opraviti. Mislim, da je strah pred spremembami odveč.  Lea Pisani
Izziv je biti mama in podjetnica

Lea Pisani je samostojna podjetnica iz okolice Sežane, ki se ukvarja z svetovanjem pri ustvarjanju celovite podobe osebnosti.

Samostojno podjetniško pot je začela pri 25 letih, kmalu po koncu študija. Zdaj je v poslu že 10 let. Živi in dela na Krasu, kjer ima družino (dva otroka in moža), v Ljubljani pa ima poslovne prostore.  
Ali ste takoj po končanem študiju vedeli, da boste postali samostojna podjetnica?

Ne. Po končanem študiju sem kar nekaj časa iskala zaposlitev kot oblikovalka, a neuspešno. Zato sem se odločila za ta korak. Mož me je pri temu zelo podpiral, sam je tudi podjetnik. Njegova podpora mi je zelo pomagala. Pomembno za uspeh pa je bilo tudi moje veliko veselje do tega dela. Pri nas sem orala ledino na tem področju, saj je to področje pri nas še v povojih. Malo sicer pogrešam ljudi in timsko delo, a imam prednost, da sem sama gospodar svojega časa. 

Imate otroka, stara 2 in 5 let. Kako usklajujete delo mame in podjetnice?

Ni enostavno, pravzaprav je izziv biti mama in podjetnica. Potrebna je le močna želja. Že po naravi sem taka, da vsak izziv sprejmem, ker menim, da me to vodi naprej. Kot samozaposlena sem morda bolj kot druge ženske občutila negativno stran nosečnosti na poslovnem področju, saj se odsotnost hitro pozna. Nihče te ne more nadomestiti. Zato je pomembno, da ne pretrgaš popolnoma stikov s strankami.  

Kaj je po vašem ključno za uspeh, ko si na svojem?

Če si prepričana v to, kar počneš, sploh ni možnosti, da ti ne uspe. Le če nisi dovolj vztrajna, lahko doživiš neuspeh. Vztrajnost velja. Ne bom rekla, da je enostavno, zlasti če si noseča, je pa na koncu toliko večje zadovoljstvo. Če sta želja in veselje do dela, se da vse urediti. 

Sicer pa, kakorkoli obračamo, imamo ženske več različnih obveznosti kot moški, od hišnih opravil do skrbi za otroke. Morda smo zato časovno učinkovitejše, bolj si znamo organizirati čas, da vse naredimo. To spremembo sem opazila tudi pri sebi, pri delu prej in zdaj, ko imam otroke. Zdaj skušam vsako minuto dela čim bolj izkoristiti, in ko delam, res delam.Danica Zorin Mijošek
Želja po svobodi in ustvarjanju

Danica Zorin Mijošek je lastnica in direktorica uspešnega slovenskega kozmetičnega podjetja Kozmetika Afrodita iz Rogaške Slatine. Za seboj ima že 35 let podjetniških izkušenj.

Na podjetniško pot je stopila že pri svojih 18 letih, kot lastnica kozmetičnega salona (še danes ima dva salona v zdraviliškem jedru Rogaške Slatine). Po 15 letih dela v kozmetičnem salonu se je podala v zahtevnejše podjetniške vode in zdaj se že več kot 20 let ukvarja s proizvodnjo kozmetičnih preparatov. Danes njeno podjetje zaposluje več kot 100 ljudi in posluje z 11 državami sveta (Hrvaška, BiH, Srbija s Črno goro in Kosovom, Makedonija, Češka, Madžarska, Rusija, Ukrajina, Iran, Poljska, Nemčija, Avstrija). 

Od kod želja po podjetništvu?

V stiku s podjetništvom sem že od otroštva, saj je imel oče mizarsko obrt. Morda zaradi vpliva družine, a že od malega sem vedela, da bom samostojna. Podjetniška svoboda me je od nekdaj privlačila. Najprej sem bila prepričana, da bom nasledila očeta. A ker si domači niso predstavljali, kako bo ženska opravljala mizarska dela, sem končala v kozmetiki. Niso si predstavljali, da lahko podjetje vodiš, ne da si fizično prisoten. Čeprav sem rada delala v kozmetičnem salonu, sem v življenju hotela še nekaj več in začela sem izdelovati kozmetične preparate.  

Kot ženska podjetnica nisem imela negativnih izkušenj z okolico. Čeprav imam tri otroke mi je vseskozi uspevalo usklajevati družino in poslovno življenje. Odrekanja so, a želja je pomembnejša. Z leti in izkušnjami pa pridobiš tudi večjo samozavest in stvari postanejo lažje.  

Kaj bi svetovali ženskam, ki razmišljajo o podjetništvu?

Splača se poskusiti. Če vas privlači podjetništvo in imate jasno postavljene cilje, poskusite. Podjetništvo me izpolnjuje na vseh ravneh in vem, da ne bi mogla početi nič drugega. Privlači me to, da lahko samostojno odločam, da sem kreativna, da imam svobodo, ki je kot zaposlena ne bi imela. To, da zraven sodi velika odgovornost, se mi zdi nekaj samoumevnega. Že pri očetu sta me očarali podjetniška svoboda in ustvarjalnost.Lučka Hajdinjak
Uživam v delu

Lučka Hajdinjak iz Ljubljane je solastnica podjetja PRO-92 in trgovin Tisoč in en dar, v katerih ponuja darilni program in predmete za kulturo doma.

Trenutno ima štiri trgovine, dve v Ljubljani, eno v Mariboru in eno v Domžalah, skupaj z administracijo pa zaposlujejo 14 ljudi. V podjetništvo je stopila leta 1991, kmalu po svojem 40. letu.  

Kaj je vam prineslo podjetništvo?

Odkrila sem svojo tržno nišo, ki mi dovoljuje, da v življenju počnem stvari, v katerih izredno uživam. Že od otroških let sem želela biti trgovka, s trgovinami Tisoč in en dar pa sem uresničila sanje. Preden sem vstopila v podjetništvo, sem bila zaposlena v Intertradu, kjer sem skrbela za poslovna darila. Po ukinitvi oddelka sem se odločila, da poskusim na svoje. Odločitev ni bila lahka. Potrebovala sem čas in veliko podpore moža, ki je takrat že bil na svojem, družine in prijateljev. Vsi so zaupali vame in to mi je dalo veliko poguma.  

Zelo sem zadovoljna, da sem šla to pot, ker sem s tem našla sebe. Podjetništvo me na neki način osvobaja. Postala sem samozavestnejša, z vsakim uspehom sem začela bolj verjeti vase, sama sebi se počutim koristna. Življenje je postalo veliko bolj dinamično, že zaradi tega bi šla ponovno v podjetništvo. Pripravljena sem veliko delati, da to kakovost življenja obdržim ali nadgradim. Ponosna sem nase, ker sem vse to zmogla, in čeprav je velikokrat zelo naporno, sem zadovoljna in uživam v delu.  

Kaj bi svetovali, zakaj v podjetništvo?

Menim, da je najboljše, da greš v podjetništvo iz konjička, ker ti potem nikoli ne bo v breme. Pa tudi sebe ne pomiluješ, ker delaš 10 do 12 ur na dan. Ob novih izzivih pa se vsakič spomnim besed oblikovalca Janeza Suhadolca, s katerim sem sodelovala v Intertradu: »Lučka, Kolumb je odkril Ameriko. Svet imate na dlani. Zdaj je le od vas odvisno, koliko ste predrzni, in to je vsa umetnost življenja.«  

Kot ženska nimam slabih izkušenj z okolico. Med moškimi in ženskami ne vidim razlik, morda so ženske v primerjavi z moškimi vztrajnejše in potrpežljivejše, hkrati pa imamo to pomanjkljivost, da vpletemo več čustvenosti v posel in potrebujemo več podpore.  
Ženske in franšizing - idealno ujemanje  

Na spletu najdete vrsto člankov in strani, posvečenih ženskam in franšizingu. Kot pravi Marina Letonja, je franšizing lažji način za širitev in začetek podjetniške kariere, slednje pa je zlasti za ženske, ki razmišljajo o prvih korakih v podjetništvu, a jih je strah samostojnosti, idealna rešitev. Tu ni potrebnih ne lastnih idej ne znanja. Z nakupom franšize kupiš na trgu uveljavljen model poslovanja, z jasno izdelano filozofijo poslovanja, ki jo lastnik prenese na franšizije pod določenimi pogoji delovanja. Za mnoge je to stopnička na poti v samostojnost. Spletna stran Evropske komisije za žensko podjetništvo

http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-women/women-dgentr-activities.htm

Informacijsko središče Meta www.podjetnost.org/slo/programi/meta


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *