Javna naročila bodo bolj zelena

Avtor: Primož Kaučič | Objava: 05.03.2010

Potem ko se je EU odločila pospeševati javne nakupe okolju prijaznejših izdelkov, zdaj to počne tudi Slovenija. Samo domači trg je velik več milijard evrov.


Slovenska vlada je lani sprejela akcijski načrt, v katerem predvideva, da bo do konca leta 2012 za osem skupin izdelkov in storitev 50 odstotkov naročil izvedla v skladu z načeli zelenega javnega naročanja. Najnižja cena na javnih razpisih tako ne bo več glavni kriterij za izbiro ponudnika. (BigStockPhoto)

Da se za javnimi naročili skrivajo veliki posli in tudi velike priložnosti, je jasno vsakomur, ki vsaj malo spremlja tovrstne objave. Zelo zgovorni pa so tudi uradni podatki: celoten javni sektor je v letu 2007 prek javnih naročil nabavil opreme in storitev v vrednosti 13 odstotkov slovenskega bruto domačega proizvoda. V EU je delež javnih naročil še višji in znaša 17 odstotkov BDP. Največ se kupujejo elektronska pisarniška oprema, gradbene storitve, tekstilni izdelki, hrana, čistila, vrtnarska oprema, pohištvo, električna energija, papir in vozila.
 
V zadnjih letih se na tem področju dogaja premik v smeri tako imenovanih zelenih javnih naročil. Države dajejo prednost izdelkom in storitvam, ki imajo manj negativnega vpliva na okolje. Slovenska vlada je tako lani sprejela akcijski načrt, v katerem predvideva, da bo do konca leta 2012 za osem skupin izdelkov in storitev 50 odstotkov naročil izvedla v skladu z načeli zelenega javnega naročanja. Na februarski konferenci o zelenih javnih naročilih je minister Mitja Gaspari pojasnil, da so prve premike v tej smeri že storili, saj so na Ministrstvu za javno upravo na tak način izvedli skupno javno naročilo za nakup vozil in pisarniškega papirja, odprt pa je še razpis za nakup električne energije. Državni porabniki na primer od dobaviteljev papirja zahtevajo dokazila o sledljivosti surovin, ki morajo segati vse do tistega, ki je v gozdu posekal drevo.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *