Je v timu prostor za individualista?

Avtor: Franka Bertoncelj | Objava: 07.12.2009Tako kot mnogim podjetjem tudi pri nas prodaja ne gre več tako dobro. Kot rešitev bomo poskušali prodreti na trgu z novim produktom. Za to, da najdemo rešitev, bom potreboval sodelovanje vseh članov moje ekipe. Imam zelo dobre in sposobne fante, še posebej eden je vrhunski strokovnjak. Najbolj računam na njegovo znanje, vendar je težava v tem, ker ne želi sodelovati z drugimi člani skupine. Brez timskega pristopa pa se bojim, da ne bomo oblikovali novega produkta.
 
Dodana vrednost timskega dela (v primerjavi z ekipnim) je ravno v sinergijah (sinergija je sinteza energij). To pomeni, da člani tima med sabo sinergično delujejo takrat, ko pride do sovplivanja med člani in nadgrajevanja idej. Končni rezultat ni zgolj seštevek posamičnih prispevkov, ampak je več kot to. Pogoj za sinergično delovanje med člani je, da se vsak posameznik odpove energiji lastnega ega. Zdrava motivacija, da posameznik »razveže energijo Jaz« in »naveže energijo Mi« je skupni cilj. Pomembnejši kot individualni cilji postane skupni cilj. Če je skupni cilj nekaj, kar želijo in hočejo vsi člani tima (gre torej za lastno notranjo motivacijo), odpovedovanje lastnemu egu načeloma ni problematično. Težave nastanejo, ko imamo v timu »zvezdo«. Zvezde so posamezniki, ki realno (lahko pa tudi nerealno) sebe dojemajo kot izjemne posameznike. Značilnost zvezd pa je tudi zvezdniško obnašanje, kar pomeni, da jih skrbi, kako in koliko sijejo, in se kaže v njihovi nezmožnosti odpovedovanja lastnim interesom in v težavah pri vključevanju v tim.
 
Naloga vodje je, da prepozna tipične individualiste, ki se zaradi tima ne bodo pripravljeni odpovedati lastnim interesom, da jih ne vključuje v timsko sodelovanje, ker lahko po načelu virusa ovirajo sinergično delovanje drugih. V takem primeru je smiselno pomembnega in visoko strokovnega posameznika uporabiti ko »zunanjega sodelavca«, ki s timom sicer sodeluje, vendar bolj po načelu »dislocirane enote«. Sicer pa lahko povečate motivacijo za sodelovanje strokovno močnega »zvezdniškega alfa samca« tudi s tem, da ga postavite za vodjo tima.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *