Kako postati družini prijazno podjetje

Avtor: Petra Bauman | Objava: 08.04.2013

Certifikat Družini prijazno podjetje je ena od možnosti za večje sožitje delodajalcev in zaposlenih. V Sloveniji je od leta 2007, ko je stekel pilotni projekt, v certificiranje vključenih okoli 140 podjetij in organizacij s preko 55.000 zaposlenimi.


Petra Hartman: »V vseh podjetjih, kjer vpeljujejo certifikat, se pozornost namenja temu, da večina ukrepov ni namenjena le eni skupini zaposlenih.«

Vse več delodajalcev se zaveda, da zaposleni niso le lahko nadomestljiva delovna sila z malo pravicami in veliko dolžnostmi, pač pa dragocen kapital, za katerega je treba skrbeti. Le zadovoljen in motiviran delavec bo namreč pripravljen prispevati vse svoje znanje in dodatni čas ter tako posredno vplivati na celotno uspešnost nekega podjetja, ki s posluhom za zaposlene pridobi tudi bolj lojalen kolektiv.

 

Od začetka letošnjega leta je na pobudo Ekvilib Inštituta ponovno objavljen javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2013. Glavni namen projekta je prikazati družbeno odgovornost do svojih zaposlenih, certifikat pa zagotovi kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, ki se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, manj bolniških odsotnosti, manj nezgodah na delovnem mestu ter zvečanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih.

 

Do certifikata v dveh korakih

 

»V šestih mesecih, kolikor jih ima podjetje na voljo za pridobitev osnovnega certifikata, projektna skupina s pomočjo zunanjega svetovalca pripravi nabor ukrepov, ki jih bo podjetje vpeljalo v naslednjih treh letih. Ukrepe potrdi uprava, za vsakega od njih pa se pripravi načrt aktivnosti in časovnico. Ta načrt - plan implementacije - potrdi še revizorski svet. Če je njegovo mnenje pozitivno, prejme podjetje osnovni certifikat. Po tem sledijo tri leta, ko podjetje uresničuje zastavljeni načrt. V tem času oddaja letna poročila (zadnje je končno poročilo), katerih resničnost preverja na letnem obisku svetovalec podjetja. Po treh letih sledi končna revizija (zaradi neodvisnosti postopka je ne opravi svetovalec podjetja, ampak druga oseba), in če je pozitivna, prejme podjetje polni certifikat. Vsako podjetje praviloma sodeluje ves čas z istim svetovalcem, kot rečeno pa končno revizijo opravi neodvisni svetovalec,« razloži pot do pridobitve polnega certifikata Petra Hartman, strokovna sodelavka pri Ekvilib Inštitutu.

 

Trenutno je imetnikov polnega certifikata 32, osnovnega pa 89. V letošnjem letu se je v postopek s predloženo dokumentacijo že vključilo 16 podjetij in organizacij. Sofinanciranje bo omogočeno prvim 40 prijaviteljem, ki se bodo s formalno popolno dokumentacijo prijavili na javni poziv ter izpolnjevali vse pogoje za prijavo in sofinanciranje postopka.

 


Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *