Kako ustvariti izjemno podjetje

Avtor: Jože Vilfan | Objava: 10.04.2001

Vodja na 5. ravni je skromen in odločen. Poglejte, kam spadate vi in premislite, kako bo vaša osebnost vplivala na vaše poslovanje.Izjemne podjetniške uspehe je mogoče pripisati osebnostnim potezam prvega človeka za krmilom podjetja. To je ugotovitev članka, ki ga je raziskovalec managementa Jim Collins napisal za januarsko številko revije Harvard Business Review.

V svojo raziskavo je zajel 1435 podjetij, ki so se pojavila na seznamu najboljših podjetij revije Fortune od leta 1965 do 1995, in med njimi odkril samo 11 podjetij, ki so po donosnosti večkratno presegla donosnost delnic povprečnih podjetij v panogi. Gre za podjetja, ki jim je uspelo preskočiti iz kategorije "dobrih" v "odlična", in to odličnost ohraniti skozi daljše obdobje, vsaj 15 let na primer.

Ko je Collins iskal možne vzroke za takšno preobrazbo, je skozi analizo velikanskega števila člankov in nato z globinskimi intervjuji prišel do ugotovitve, da je takšno preobrazbo mogoče pripisati osebnostnim lastnostim prvega človeka podjetja. Raziskava je pokazala, da je mogoče voditelje razvrstiti v pet ravni, in ljudje, ki so vodili izjemna podjetja, sodijo v peto raven (primerjaj okvira). V osebnem stiku izstopa njihova skromnost. Če jih vprašajo, kako si razlagajo svoj uspeh, govorijo o "sreči" ter povzdigujejo svoje sodelavce in predhodnike. (Dejansko delujejo kot katalizatorji za druge ljudi.) Če morajo povedati kaj o sebi, se celo opravičijo. Zanje tudi velja formula "okno in zrcalo". Če je treba koga pohvaliti, potem pogledajo skoz okno, in pozitivne stvari pripisujejo drugim. Če je treba najti vzrok za napako, se pogledajo v zrcalo, in napake pripisujejo sebi. Seveda pa raziskava ne potrjuje takšnega mnenja - raziskava dokazuje, da so prav ti voditelji vzrok za uspeh podjetij - toda tako doživljajo svet. Ali je skromnost resnična ali samo poza? Collins pravi, da raziskava na to ne more dati dokončnega odgovora, vendar je to vseeno, zunanji učinek je tak, kot da bi šlo za resnično skromnost.

Collins pa podaja tudi negativne zglede. Tak je na primer Lee Iacocca, ki je sicer bil na začetku sanacije Chryslerja zelo skromen, toda potem je postal sam sebi namen in zvezda. Sledil je velik padec uspešnosti podjetja.

Ob skromnosti za najbolje voditelje velja tudi velika odločnost. Ko se odločijo za neko pot, se je držijo in prepričajo vse okoli sebe, da je to prava smer. Sposobni so spremeniti dejavnost podjetja (kar ni enostavno, ker gre marsikdaj tudi za opuščanje dejavnosti, ki je dotlej veljala kot sinonim za dano podjetje), način vodenja, zamenjati vodilne garniture in tako naprej. In še ena njihova dobra lastnost: znajo poiskati naslednika, ki naredi še večje podjetje. Skratka, tuja jim je miselnost, da je največji dokaz za genialnost to, da potem, ko se posloviš od podjetja, podjetje propade.

Končno vprašanje: ali se je mogoče takšnega voditeljstva naučiti? Collins meni, da ni enostavnih receptov, priporoča pa, naj voditelji razmišljajo o dobrih navadah najboljših voditeljev.

Pet voditeljskih ravni

5. raven: Voditelj 5. ravni
Ustvari veliko podjetje s paradoksno kombinacijo skromnosti in odločnosti.

4. raven: Učinkovit vodja
Oblikuje vizije in stimulira ljudi okoli sebi k visokim dosežkom.

3. raven: Dober manager
Organizira ljudi in vire za doseganje ciljev.

2. raven: Dober člen v skupini
Tvorno sodeluje z drugimi v skupini.

1. raven: Sposoben posameznik
Veliko prispeva k uspehu podjetja s svojim znanjem in delovnimi navadami.

Drugi dejavniki

PODPIS: Dve osebnostni lastnosti s 5. ravni sicer nista dovolj, potrebni so še drugi prijemi, ki jih naštevamo, vendar jih je mogoče uresničiti ravno zaradi ključnih lastnosti s 5. ravni.

KAJ JE PRVO: Najboljši voditelji ne začnejo z vizijo in strategijo, temveč najprej okoli sebe zberejo najboljše ljudi in potem pogledajo, kam bi se vsi skupaj usmerili.

TRMA: Najboljši voditelji se brez strahu soočijo z vsemi težavami in verujejo, da bodo na koncu zmagali.

PREMAGANA VZTRAJNOST: Najboljši voditelji "porivajo" spremembe. Najprej se nič ne zgodi, potem malo, in končno začne vse delovati tako, kot mora. Povprečna podjetja pa se vas čas mučijo s poskusi sprememb, ki niso trajni.

KJE SI DOBER: Dobro podjetje ve, v čem je lahko najboljše, kako se pri tem izidejo številke in kako je treba pritegniti ljudi, da delajo s strastjo.

IZBOR TEHNOLOGIJE: Najboljša podjetja previdno izberejo tehnologijo, na kateri bodo gradila.

DISCIPLINA: V najboljših podjetjih so ljudje disciplinirani, razmišljajo disciplinirano in delujejo disciplinirano.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *