Ko sodelavci delujejo v tujini

Avtor: dr. Andrej Kohont | Objava: 07.05.2012

Kako internacionalizacija poslovanja vpliva na delo s sodelavci v podjetju, kako se z njo spreminjajo vloge in naloge menedžerjev človeških virov in kaj od njih pričakujejo sodelavci v tujini.Internacionalizacija poslovanja postaja vse pomembnejši način iskanja novih poslovnih priložnosti. Podjetja in posamezniki vstopajo na nove trge, se povezujejo s podjetji, ki delujejo v tujini, jih v tujini kupujejo in prevzemajo. Četudi narašča obseg podjetij, ki so vse od svoje ustanovitve globalna, se navadno odločajo za postopno širitev svojih aktivnosti v tujino. Najprej prodajajo izdelke oziroma ponujajo storitve na tujem trgu, šele pozneje v tujini samostojno ali v sodelovanju s partnerji podjetja tudi ustanavljajo (prevzemi, združitve, podružnice, franšize ipd.) ter tako širijo obseg delovanja. Na tem temelju lahko ločimo mednarodno, večnacionalno in globalno fazo internacionalizacije.
 
Poiskali smo odgovore na vprašanje, kako okrepiti vlogo oddelka in menedžerjev človeških virov (ČV) v mednarodnih podjetjih ter kako njihovo ponudbo približati sodelavcem v tujini in s tem okrepiti vlogo oddelka, optimizirati delo in vodenje sodelavcev v tujini. Želeli smo tudi ugotoviti, katere kompetence in vloge menedžerjev človeških virov so v kontekstu internacionalizacije pomembnejše, nove ali drugačne in ponuditi usmeritve za razvoj menedžerjev in strokovnjakov ČV. Da bi odgovorili na ta vprašanja, smo izvedli raziskavo v sodelovanju s 25 slovenskimi multinacionalkami, ki delujejo v Srbiji. Sodelovalo je 16 sodelavcev v tujini, 11 predsednikov ali članov uprav ter 50 menedžerjev in strokovnjakov ČV.
 
Pričakovane vloge in kompetence
 
Rezultati so pokazali, da so menedžerji ČV v podjetjih prepoznani kot ključni igralci, brez katerih procesa internacionalizacije sploh ni možno izpeljati. K večji zahtevnosti vlog slovenskih menedžerjev ČV pri delovanju v mednarodnem okolju prispevajo medkulturne razlike v delovanju, jezikovne ovire, raznolikost posameznih lokalnih okolij, potreba po povezovanju z drugimi poslovnimi funkcijami, spremenjen in z značilnostmi lokalnih okolij razširjen pravni okvir delovanja in mnogi drugi. Med notranjimi dejavniki v podjetju imata pomemben vpliv rast organizacije in večanje kompleksnosti organizacijskih procesov ter menjave vodstva. Zelo pozitivno vplivata podpora in sodelovanje z vodstvom podjetja. Na drugi strani je za vlogo in krepitev kompetenc menedžerjev ČV pomembna ugotovitev, da je zaradi večje intenzivnosti in kompleksnosti dela, ki ga prinaša internacionalizacija, lahko mestoma zapostavljena možnost za njihov lasten razvoj.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *