Kompetence podjetnikov in menedžerjev

Avtor: Jurij Bernik | Objava: 08.06.2009

Kompetence, ki jih potrebuje podjetnik za sprožitev začetne rasti podjetja, praviloma niso tiste, ki omogočajo tudi poznejše uspešno poslovanje. Te kompetence bi moral podjetnik poiskati pri vodilnih sodelavcih.


(Big Stock Photo)

Nekoč smo govorili o tem, da je posameznik usposobljen za posamezno delo, da ima ustrezne zmožnosti. V šestdesetih letih 20. stoletja se je uveljavil termin strokovna kvalifikacija, že od sedemdesetih let naprej pa se je postopno začel uveljavljati izraz kompetence. Danes kompetence posameznika lahko razumemo kot kombinacijo potrebnih znanj, zmožnosti, veščin in sposobnosti za reševanje in obvladovanje profesionalnih problemov v realnem delovnem okolju.  

Za najetega direktorja bi na primer temeljne kompetence lahko opredelili takole:
·  vodenje poslovanja podjetja na najbolj enostaven in učinkovit način;
·  sposobnost odločanja tudi takrat, ko se sodelavci z menoj ne strinjajo;
·  sposobnost presojanja posla in podjetja skozi oči vseh vpletenih v poslovanje;
·  razumevanje zahtev in pričakovanj lastnikov;
·  odkrivanje in hitro prepoznavanje novih poslovnih priložnosti.  

Kakšne kompetence pa morajo imeti podjetniki, ki vodijo mala in srednja podjetja? Strokovnjaki so v okviru mednarodnega projekta M-Astra, Leonardo da Vinci, prepoznali in definirali dve vrsti kompetenc, ki naj bi jih imeli direktorji malih in srednje velikih podjetij. Prve so splošne, lahko bi jim rekli tudi podjetniške kompetence, in druge specifične oziroma tehnične kompetence, ki jim pravimo tudi menedžerske.  

Splošne (podjetniške) kompetence 

Splošne oziroma podjetniške kompetence so bolj vezane na značaj posameznika, njegove osebnostne lastnosti, vedenjske vzorce, vzgojo in sistem vrednot. Obstaja dvanajst takšnih kompetenc; dobro je, da jih poznate in ob tem razmislite, v katerih se lahko prepoznate in pri katerih kompetencah se počutite šibki. Prav prepoznavanje manjkajočih kompetenc je lahko prvi korak do odločitve, kaj vse moramo pri sebi izboljšati.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *