Konkurenčna prednost dobrega PR-a

Avtor: Bogdan Dular | Objava: 08.06.2012

Že z relativno nizkimi vložki v PR si lahko tudi mala podjetja v nekaj mesecih izboljšajo svoj konkurenčni položaj. Razmislite, na kakšen način lahko »pomagate« svojim deležnikom, kaj imate zanimivega sporočiti javnosti in kako vključiti funkcijo v podjetje.Pod frazo »odnosi z javnostmi«, ki jih krajše pogovorno imenujemo kar z angleško kratico »PR (public relations)« si največkrat predstavljamo (raz)pošiljanje različnih sporočil za javnost in organizacijo tiskovnih konferenc. PR pravzaprav vključuje še mnogo več, saj gre v celostnem vidiku za vzpostavljanje trajnih odnosov med podjetjem in okoljem na podlagi dvosmerne komunikacije z deležniki podjetja. Največkrat gre za obstoječe in potencialne kupce, pri večjih organizacijah, ki imajo vpliv tudi na lokalno okolje, pa lahko govorimo tudi o medijih, zaposlenih, sindikatih, lokalnih skupnostih ...
 
Za podjetja, ki so v večinski državni lasti, je komuniciranje z javnostmi predpisano, medtem ko je v zasebnih podjetjih tovrstna aktivnost odvisna od tega, kako poslovodstvo razume prispevek PR-a za doseganje poslovnih ciljev. V današnjih zaostrenih razmerah poslovanja, ko so razlike med produkti in storitvami zaradi hudega pritiska konkurence vse manjše, razliko ustvarjajo elementi, ki so jih podjetja v preteklosti še popolnoma zanemarjala. To je lahko na primer odnos do kupcev, način poslovne komunikacije, poslovna urejenost zaposlenih (dress code) in v veliki meri ugled podjetja. K povečanju slednjega pa pripomore predvsem dosledno, strokovno in skrbno načrtovano izvajanje PR-aktivnosti.

Dober PR podjetju dviguje ceno
 

Gospodarska kriza je podjetja prisilila v racionalno vedenje in zmanjševanje vseh nepotrebnih funkcij, ki podjetju neposredno ne prinašajo dodane vrednosti in s tem ne vplivajo na doseganje poslovnih ciljev. Zavedati se je treba, da PR-aktivnosti podjetju višjih prihodkov ne bodo prinesle čez noč, bodo pa ustvarile podlago, na kateri bodo poslovne funkcije, ki v podjetju ustvarjajo vrednost, to v prihodnosti ustvarjale še lažje in dosegale dobiček. PR bo z različnimi komunikacijskimi aktivnostmi:
-   gradil prepoznavnost in ugled podjetja,
-   krepil blagovno znamko,
-   z neposrednim komuniciranjem s kupci bo ustvarjal bolj zadovoljne stranke,
-   povratne informacije pa bo uporabil kot ogledalo za izboljšanje produktov ali storitev.  

Podjetje bo tako krepilo svojo pozicijo na trgu, dosegalo boljše plačilne pogoje in s storitvami dosegalo višjo ceno na trgu, kar se bo prelilo tudi v povečanje prihodkov. Tovrstno opisana zanka od prvih investicij v PR pa do točke, ko se posledice delovanja PR kažejo v višjih prihodkih, se razlikuje od podjetja do podjetja, vendar po osebnih izkušnjah ne pričakujte sklenitve te zanke prej kot v desetih mesecih.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *