Kriza je grožnja in priložnost hkrati

Avtor: Dr. Miro Kline | Objava: 03.04.2009

Vsepovsod slišimo, da je kriza tudi priložnost, a malokdo to idejo pripelje do konca. Ponujajo zgolj ukrepe za zniževanje nastale škode.


Dr. Miro Kline

Današnja kriza ima razsežnosti, kot jih doslej nismo poznali in še manj doživeli. Navkljub temu nam člani vlade in njihovi akademski ekonomski svetovalci prek medijev nenehno ponavljajo iste nasvete. Delijo jih ne glede na vrsto in globino kriznega stanja v gospodarstvu ali posameznem podjetju. Slišimo besede o znižanju stroškov, proizvodnje, izboljšanju učinkovitosti, zmanjšanju investicij, vstopu na tuje trge, prestrukturiranju dolgov … Govorijo o ukrepih, ki so usmerjeni predvsem na zmanjšanje negativnih učinkov krize. Toda takšen skupek ukrepov ima zgolj kratkoročne učinke na uspešnost delovanja podjetja. Gre namreč za aktivnosti, usmerjene predvsem v nadzor trenutnega stanja in v znižanje nastale škode.
 
Nekateri ob tem navržejo pravo misel – kriza je tudi priložnost. A te ideje dejansko nikoli ne pripeljejo do njene izvedbe. Za njeno operacionalizacijo je zato treba po pomoč k POS (pozitivno organizacijsko učenje). Ta odgovarja, da iz krize izhajata dve vrsti priložnosti. Prva se nanaša na vplivanje, s katerim se zmanjšuje verjetnost vnovičnih kriznih dogodkov. Druga je zanimivejša in uporabna za reševanje podjetja v današnji globalni gospodarski krizi. Usmerjena je namreč na večanje verjetnosti vpliva pozitivnih dogodkov v podjetju. Ti se nato pokažejo v obliki uvajanja pozitivnih sprememb, s katerimi se poveča uspešnost organizacije oziroma podjetja.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *