Leonardo da Vinci – mobilnost za delavce

Avtor: Nives Pahor | Objava: 08.06.2006

Zamislite si evropski projekt in nanj poglejte skozi izzive zaposlovanja v skupnem evropskem prostoru.Leonardo da Vinci je evropski program poklicnega ter strokovnega izobraževanja in usposabljanja, ki poudarja vključevanje in sodelovanje malih ter srednjih podjetij. Program je namenjen usposabljanju in izobraževanju za določeno stroko, za določen tip dela ali za pridobitev določenega znanja, ki ga ljudje potrebujejo v nekem delovnem okolju, pojasnjuje Alenka Flander, pomočnica direktorice in nacionalna koordinatorka programa Leonardo da Vinci v Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.    

Vrste projektov 

Program Leonardo sofinancira šest tipov projektov, ki jih lahko razdelimo v dve večji skupini:
- projekti mobilnosti in
- razvojni projekti

Vsi projekti si morajo prizadevati za izboljšanje kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja v najširšem smislu. Lahko razvijajo nove ali dopolnjujejo že obstoječe načine usposabljanja. Lahko so osredotočeni na neko stroko, delovne naloge, gospodarstvo, regije. Še posebej pa so dobrodošli projekti, ki vključujejo nezaposlene ter skupine, ki iz različnih razlogov potrebujejo posebne oblike usposabljanja, ter projekti, ki povečujejo znanje tujih jezikov (v povezavi s stroko).  

Projekti mobilnosti 
 
Projekti mobilnosti so zelo primerni za mala in srednja podjetja. Sodelovati morata vsaj dve državi. Projekti so namenjeni praktičnemu usposabljanju posameznikov v tujini (dijakov, študentov, »mladih« delavcev, mentorjev, diplomantov). Alenka Flander pravi, je njihov namen pridobivanje novih poklicnih znanj, izkušenj, izboljšanje jezikovnega znanja, povečanje posameznikove zaposljivosti v Evropski uniji, spoznavanje novih trgov, delovnih navad in tako naprej.
Alenka Flander: »Program Leonardo da Vinci spada v izobraževanje in kulturo, zato se mnoga podjetja niti ne ukvarjajo z njim. Je pa zelo široko zasnovan, tako da se da skozenj spraviti veliko različnih tem - tudi podjetniško naravnanih.«

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *