Letni dopust za otroke

Avtor: Svetko Praštalo | Objava: 05.08.2008Prvemu delavcu se je v začetku junija letos rodil otrok. Ali je delavec v tem letu upravičen do dodatnega dneva letnega dopusta za novorojenega otroka? Otrok drugega delavca bo v avgustu tega leta dopolnil 15 let starosti. Ali je delavec letos upravičen do dodatnega dneva letnega dopusta za tega otroka ne glede na to, da bo ta v tem letu prekoračil starost, do katere je delavec upravičen do dodatnega dneva letnega dopusta? 

Pravica do dodatnega dneva letnega dopusta za otroka do dopolnjenega 15. leta starosti je določena v tretjem odstavku 159. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/02 in 103/07), v nadaljevanju ZDR. Žal pa ZDR ne določa podrobnejših pravil za priznavanje te pravice v primerih, ko pri delavcu med koledarskim letom nastane razlog (na primer rojstvo otroka) ali pa ta razlog ugasne (na primer če otrok dopolni 15 let starosti). 
 
V skladu z vsebino in področjem urejanja v kolektivnih pogodbah lahko kolektivna pogodba (dejavnosti ali podjetniška) določi daljše trajanje letnega dopusta in tudi natančnejša merila za njegovo odmero. Enako je lahko vprašanje urejeno v splošnem aktu delodajalca. 

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije na primer določa, da se delavcu, ki izpolni kriterij za povečanje letnega dopusta, povečanje upošteva pri odmeri letnega dopusta v naslednjem koledarskem letu. Drugače pa je to vprašanje urejeno v Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, saj ta določa, da se delavcu, ki izpolni kriterij za povečanje letnega dopusta, povečanje upošteva pri odmeri v tekočem letu. 

Na podlagi navedenega je pri odgovoru na zastavljeno vprašanje nujno treba preveriti, ali je vprašanje urejeno v kolektivni pogodbi ali v splošnem aktu delodajalca in kako. Če natančnejše pravilo ni določeno niti v kolektivni pogodbi niti v splošnem aktu delodajalca, je v praksi prevladalo stališče, da pripada delavcu dodatni dan letnega dopusta za otroka, tudi če se delavcu rodi otrok (kadarkoli) v koledarskem letu in tudi če ta kadarkoli v koledarskem letu dopolni 15 let starosti.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *