Majhni gredo v zadruge

Avtor: Petra Mauer | Objava: 04.02.2011

Zadruga za razvoj podeželja LAS MDD stremi k celostnemu podjetniškemu pristopu, pri čemer ni v ospredju le gospodarstvo, temveč tudi narava in zdravje. Z njo sodeluje že sto lokalnih ponudnikov izdelkov in storitev.


Marija Praznik: »Uspešni smo in bomo toliko, kolikor so uspešni tisti, s katerimi soustvarjamo podobo današnjega in jutrišnjega dne!«

Že kar veliko časa je minilo od zlatih časov zadružništva. O zadrugah se danes ne govori veliko, kar pa ne pomeni, da jih ni. Dober primer zadruge, ki povezuje majhne podjetnike in podjetnice, je Lokalna akcijska skupina Mislinjske in Dravske doline ali na kratko LAS MDD. Konec junija 2007 jo je ustanovilo 30 članov. »Želimo realizirati projekte za razvoj, ne pisati novih razvojnih programov. Naš namen je med drugim tudi povezovati znanja, izdelke in storitve tukajšnjih prebivalcev za uspešnejši nastop na trgu,« pojasni Marija Praznik, upraviteljica LAS MDD.
 
Zadruga ima dve lastni trgovini
 
Upravni odbor zadruge vsako leto določi, katerim področjem in katerim nalogam na teh področjih bodo namenjena sredstva za izvajanje skupnih projektov, ki jih upravlja LAS MDD. Na podlagi te odločitve zadruga vsako leto objavi Javni poziv za predloge projektov, ki se morajo nanašati na opredeljena področja in prioritetne naloge. Potrjeni projekti so vključeni v Letni izvedbeni načrt LAS MDD, ki je naslednji pogoj za črpanje sredstev iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter občin ustanoviteljic. Predlagatelj in izvajalec projekta je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvedbo projekta. Vsi projekti morajo imeti dolgoročne, trajnostne in sinergijske učinke na razvoj celotnega območja in so v interesu lokalnih skupnosti.
 
V dveh letih in pol so izvedli več projektov s področja razvoja in trženja izdelkov s podeželja, turizma, izobraževanja in arhitekture. »Z izvedbo projekta Trženje izdelkov s podeželja nam je uspelo v skupno ponudbo prehrambnih in darilnih izdelkov s podeželja povezati 42 ponudnikov iz domačega okolja, ki imajo registrirano dejavnost. Vzpostavili smo promocijo in trženje čez 400 izdelkov v dveh lastnih trgovinah: stacionarni v Andeškem hramu v samem centru Slovenj Gradca in mobilni. Prav tako nam je uspelo združiti ponudbe na področju turizma, in sicer s 60 podpisanimi pogodbami o sodelovanju z registriranimi ponudniki različnih turističnih storitev z območja Koroške,« našteva najbolj odmevne projekte Marija Praznik.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *