Manj izpustov – večja prodaja in dobiček

Avtor: Anže Ulčar | Objava: 06.01.2011

V tujini vse več podjetij prostovoljno objavlja podatke o ogljičnem odtisu izdelka ali cele organizacije. Koristi so številne.


(Big Stock Photo)

Klimatske spremembe in ukrepi za njihovo omilitev so postala tako prevladujoča okoljska, politična in nasploh družbena tema, da že imajo in bodo imele še večji vpliv na svetovno gospodarstvo. Strožje zakone in restriktivne politike na eni ter tržne spodbude na drugi strani bomo občutili vsi poslovni subjekti, ne glede na to, ali problematiko razumemo in podpiramo. Orodje, ki naj bi prineslo več razumevanja in urejenosti, je ogljični odtis.
 
Kaj se pravzaprav skriva za imenom ogljični odtis (tudi odtis CO2 ali v angleščini carbon footprint)? Na kratko povedano, gre za vsoto izpuščenih toplogrednih plinov, ki jih neposredno in posredno povzroči neko podjetje, organizacija, država, občina, posameznik, izdelek, storitev ... Odtis upošteva izpust šestih toplogrednih plinov, določenih s Kjotskim protokolom, ki pa so zaradi poenostavljenega poročanja, razumevanja in možnosti primerjave, preračunani na ekvivalent CO2, ki je najpomembnejši in med širšo javnostjo najbolj poznan toplogredni plin. Ogljični odtis se izračuna z množenjem izpustov vsakega od toplogrednih plinov s tako imenovanim stoletnim potencialom globalnega segrevanja.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *