Menedžment vrednosti v podjetjih

Avtor: Iztok Palčič | Objava: 13.02.2007

»Olimpijski« kriteriji podjetniškega uspeha - ceneje, hitreje, kakovostneje − danes ne zadoščajo več. V ospredju je vrednost, ki kupcu prinese zadovoljstvo. Kako to vrednost ustvariti, meriti in upravljati?Podjetja se danes srečujejo z veliko konkurenco na področju izdelkov in storitev, ki jih ponujajo na trgu. Konkurenčni kriteriji, na primer biti cenejši, hitrejši, kakovostnejši, zanesljivejši, niso vedno dovolj. Vse pomembneje je, da smo drugačni, inovativni, polni zamisli, ki zagledajo luč sveta. Kako to doseči? Menedžment vrednosti je metodologija, ki nam lahko pri tem pomaga.

Kaj je vrednost za kupca? 

Splošno znano je, da je treba zadovoljiti svoje kupce, če želimo biti poslovno uspešni. Zadovoljstvo prinaša zvestobo obstoječih kupcev, hkrati pa privablja nove. Dvig zadovoljstva kupcev je prav gotovo eden izmed načinov za rast posla, vendar je zadovoljstvo kupca zelo težko meriti

Kupci bodo zadovoljni, če bodo izdelki in storitve zanje pomenili vrednost, ki je zelo subjektivna, saj ima za različne ljudi različne pomene. Potrošnik bo dejal, da ima zanj izdelek vrednost, če gre za »najboljši nakup«, za proizvajalca bodo to najnižji stroški, za inženirja pa največja funkcionalnost izdelka. Včasih je bilo osnovno merilo vrednosti razmerje med stroški in kakovostjo. Danes je vrednost zelo usmerjena h kupcu in velja, da vrednost narašča takrat, ko narašča kupčevo zadovoljstvo (ker se izpolnjujejo njegove želje), hkrati pa pada poraba potrebnih virov. 

Da bi upravljali vrednost, moramo prepoznati razliko med »ceno« in »vrednostjo«. Prodajalci postavijo ceno izdelkov ali storitev na raven, ki privablja kupce in zagotavlja dobiček od prodaje, medtem ko vrednost odraža kupčevo videnje cene, saj se nanaša na zaznane koristi izdelka oziroma storitve. Ko se vrednost izenači s ceno ali jo preseže, bo kupec najverjetneje izdelek ali storitev kupil. Ker je postavitev cene poskus prodajalca, da bi vrednosti izdelka ali storitve, ki jo je zaznal kupec, dodelil denarni znesek, je to strateško zelo pomemben dejavnik. Tradicionalne metode določanja cen, ki temeljijo na stroških in povpraševanju, utirajo pot metodam določitve cen, ki temeljijo na kupčevi zaznani vrednosti značilnosti izdelka ali storitve.  

Kako zagotavljamo vrednost?

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *