Možgani za boljši poslovni uspeh

Avtor: Urška Eva Pucelj | Objava: 12.11.2012

Delovanje naših možganov je večplastno in kompleksno področje. Oglejmo si nekaj tehnik, s katerimi lahko izboljšamo njihovo delovanje in si tako utremo dobro pot do poslovnega uspeha.



Uporaba nevrolingvističnega programiranja se je zaradi njegove učinkovitosti razširila tudi na številna področja poslovnega življenja, od prodaje, menedžmenta, poučevanja, poslovnega uspeha do številnih drugih. Poglejmo torej, kako v svoje delovanje integrirati tehnike nevrolingvističnega programiranja za učinkovitejše delovanje možganov, ki nam bodo tako pomagali pri prodornosti in odličnosti našega poslovnega uspeha.
 
Uravnovešena skrb za obe možganski hemisferi
 
Kakšna je torej osebna izkaznica tega našega miselnega stroja? Možgani tehtajo le dva odstotka telesne teže posameznika in porabijo kar 25 odstotkov vsega kisika, ki pride v telo. Pri večini ljudi se kaže težnja po specializaciji obeh polobel.
 
Leva možganska hemisfera oziroma polobla je zadolžena za konvergentno doživljanje in v večini primerov specializirana predvsem za logiko, razumske dejavnosti, matematiko, branje, jezik in pisanje. Tu prevladuje občutek za čas, značilna pa je tudi linearnost in specializiranost za zaporedne procese. Na tem mestu govorimo o analizi, ki zajema obdelavo informacij eno za drugo. Za primer lahko vzamemo pisanje, kjer se misel razdeli na stavke, ti na fraze in naprej na besede. Slednje se razdeli na črke in se jih nato zapiše drugo za drugo, prav tako je zaporednost značilna pri različnih matematičnih in logičnih nalogah.
 
Desna možganska hemisfera je medtem zadolžena za divergentno doživljanje in je boljša na področjih vizualno-prostorskih in glasbenih sposobnosti, pri intuiciji, prepoznavanju obrazov in kreativnosti. Pri tem je desna hemisfera bolj specializirana za paralelno obdelavo, se pravi za zbiranje informacij in njihovo sintetiziranje. Odličen primer slednjega je prepoznavanje obraza, saj človek pri tem ne analizira poteze za potezo, temveč več elementov sintetizira v celoto. Godwin (2001) pravi, da lahko na tem mestu govorimo o tem, da leva možganska polobla predstavlja zahodno filozofijo, desna polobla pa vzhodni misticizem. Avtor pri tem tudi zatrjuje, da ima intuitivna oseba večji dostop do obeh možganskih polovic.
 
Dejstvo je namreč, da celotna zahodna civilizacija daje prednost predvsem funkcijam leve možganske hemisfere, vendar pa je pri tem vredno poudariti, da sta obe hemisferi enako pomembni in da so tisti ljudje, ki enakovredno skrbijo za obe polobli, iz vseh aspektov v življenju bolj uravnovešeni in posledično tudi bolj uspešni pri svojem delu. Zato je prva stvar, ki jo lahko naredite za svoj poslovni uspeh, da poskrbite za obe možganski hemisferi v enakovrednem obsegu! Učenje, pomnjenje in delo namreč najbolje potekajo, kadar obe hemisferi delujeta povezano. Glede na to, da je zahodna družba tako nagnjena predvsem k favoriziranju prednosti leve možganske poloble, kar v veliki meri poudarja tudi že šolski sistem, ki postavlja na piedestal matematične in verbalne sposobnosti, lahko slednje pri svojem delu uravnovesimo s poslušanjem prijetne in sproščujoče glasbe (recimo med delom na slušalkah), obiskom galerij in kreativnih ter estetskih razstav, tudi s pozitivno samopodobo o samem sebi, do katere lahko delno pridemo tudi tako, da se za opravljeno delo pohvalimo in nagradimo. Samonagrada namreč lahko vzbudi pozitivna čustva in občutja, zaradi katerih so možgani dokazano bolj učinkoviti. Ko bomo učinkovitejši in bolj uspešni pri svojem delu, pa se bodo posledično seveda zopet pojavila pozitivna čustva. Na tem mestu torej lahko govorimo o pozitivni spirali misli, ki je ena od izjemno pomembnih temeljnih komponent na poti do našega poslovnega uspeha.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *