Najprej moraš želeti

Avtor: Nives Pahor | Objava: 09.05.2006

Kako slediti spremembam? Vzemite za vzor Jelico Pegan Stemberger, ki je v 16 letih ustvarila eno vodilnih zasebnih izobraževalnih ustanov v Sloveniji, z lastno mednarodno uveljavljeno metodo učenja Global Learning.Jelica Pegan Stemberger je učiteljica, podjetnica in ustanoviteljica mednarodnega izobraževalnega centra za odrasle Glotta Nova. Vsa njena kariera se giblje okoli izobraževanja.  

V podjetniške vode je stopila leta 1989, ko je s še dvema ravnateljicama ustanovila izobraževalno podjetje Glotta. Po spletu okoliščin sta drugi dve podjetnici nadaljevali vsaka svojo smer, zato je leta 1992 sama ustanovila Glotta Novo. V podjetništvo je brez vpeljanega sistema ali poslovnega načrta (torej bolj kot pustolovka) vstopila zaradi želje po spremembi. Predvsem na področju izobraževanja pedagoškega kadra v šolah (učiteljev, ravnateljev) je želela narediti nekaj novega, česar klasična šola ne ponuja. 

Čeprav na začetku ni imela podjetniškega znanja, je v šestnajstih letih ustvarila eno vodilnih zasebnih izobraževalnih ustanov v Sloveniji, ki ima lastno mednarodno uveljavljeno metodo učenja, ki jo pod blagovno znamko Global Learning trži po vsej Evropi. V Slovenijo je med prvimi pripeljala tudi veliko mednarodnih izobraževalnih programov, med njimi tudi nevrolingvistično programiranje (NLP). 

Kaj je za vas glavni podjetniški izziv?
 
Spremembe. Na trgu znanja se vse zelo hitro spreminja. Vedno je nekaj novega, nekaj drugačnega. V našem okolju s stalnostjo ne moremo preživeti. Mogoče, če bi imeli formalne oblike izobraževanja, na neformalnih oblikah pa trg narekuje večno spremembo. Ves čas smo že usmerjeni v mehke veščine, kot so sporazumevanje, motivacija, vodenje, skupinsko delo. Od tega ne odstopamo. Na začetku smo imeli veliko težav z uveljavljanjem tovrstnih veščin, saj je bilo pred petnajstimi leti skoraj sramotno priznati, da se ne znamo sporazumevati, mogoče je kdo priznal, da ne zna javno nastopati. Spremeniti mišljenje pa je bilo zelo težko.
Jelica Pegan Stemberger: »Vse uspe, samo želeti si moraš. Prvi pogoj je želja - če nimaš želje, ne uspe ničesar.«

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *