Navdušenje za podjetništvo upada

Avtor: dr. Miroslav Rebernik | Objava: 09.03.2010

Zadnja raziskava Svetovni podjetniški monitor razkriva, da imamo vse manj tistih, ki se odločajo za podjetništvo, in tudi vse manjši delež podjetnic. A po nekaterih pozitivnih kriterijih še vedno izstopamo.


V slovenskem podjetništvu je izrazito malo žensk. (BigStockPhoto)

Zadnja raziskava Svetovni podjetniški monitor (GEM) kaže, da je bilo lani v Sloveniji okrog 147.000 podjetniško aktivnih posameznikov. Med njimi je 43.000 nastajajočih podjetnikov, med katerimi jih nekaj nikoli ne bo realiziralo svojih podjetniških namenov do te mere, da bi imeli dejansko aktivno podjetje. Njihov podjem bo zamrl, še preden bodo registrirali podjetje ali naredili in prodali en sam izdelek ali storitev. Glede na dosedanje povprečne stopnje smrtnosti nastajajočih podjetniških pobud v preteklih letih lahko pričakujemo, da bo takšnih najmanj tretjina, zaradi recesije pa predvidoma še več.

Največja svetovna raziskava podjetništva, ki je v letu 2009 zajela 54 držav in črpala svoja spoznanja iz 180.000 zelo podrobnih intervjujev z odraslimi prebivalci, je pokazala, da podjetništvo še zdaleč ni neodzivno na vplive recesije. Primerjava predrecesijskega obdobja 2006–2007 z obdobjem 2008–2009 pokaže precejšen upad v številu posameznikov, ki poskušajo ustanavljati nova podjetja. To število je upadlo za 23 odstotkov v ZDA, za 22 odstotkov v Nemčiji, 18 odstotkov na Danskem, 15 odstotkov v Italiji in tako naprej. Za Slovenijo primerjava teh dveh obdobij ne pokaže bistvene spremembe. Precej drugače pa je, če primerjamo samo leto 2009 z letom 2008. Vidimo lahko, da je zgodnja podjetniška aktivnost odraslega prebivalstva v Sloveniji v lanskem letu upadla s 6,4 odstotka prebivalcev v letu 2008 na 5,4 odstotka lani. Med odraslimi prebivalci Slovenije je bilo tako 3,2 odstotka tistih, ki imajo podjetje več kakor tri mesece in manj kot tri leta in pol (novi podjetniki) ter 5,6 odstotka tistih, ki imajo podjetje že več kot tri leta in pol (ustaljeni podjetniki). Po zgodnji podjetniški aktivnosti se je s temi rezultati Slovenija v svetovnem merilu uvrstila na 38. mesto med 53 državami, med evropskimi državami pa na 10. mesto med 20 državami. 

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *