Ne skrivajte znanja v podjetju

Avtor: Nikolaj Mejaš | Objava: 08.05.2012

Nekateri posamezniki zelo težko svoje znanje delijo s sodelavci.Sodelavci tiste z manj znanja večkrat zavrnejo, češ, kar sam se nauči, tako kot sem se jaz. S tem pa se podjetju dela škoda in smiselno je vpeljati sistem, s katerim bi bilo znanje posameznikov dostopnejše vsem tistim, ki ga pri svojem delu potrebujejo.

To področje je za razvoj podjetja in zaposlenih v njem zelo pomembno. Vsebinsko se nanaša na organizacijsko kulturo, ki vlada v podjetju, ali na vedenje posameznikov v njem. V tradicionalni organizacijski kulturi je namreč pomembno strokovno znanje ohraniti zase, saj naj bi si tako zvišali lastno tržno vrednost. Z zadrževanjem znanja za sebe, si posameznik gradi imperij moči, nenadomestljivosti … 

V sodobni organizacijski kulturi je pristop radikalno drugačen, saj je pomembno znanje in informacije čim hitreje razširiti do vseh ljudi, ki so vpleteni v proces (do vseh članov projektnega tima, vodij projektov, vodij oddelkov, ostalih zaposlenih). Pomembno je, da je pretok informacij čim hitrejši in da je izguba sporočilnosti minimalna. Poudarjeno je skupno učenje in s tem nastaja učeča se organizacija, ki se je sposobna hitreje prilagajati spremembam, spodbuja inovacije in ustvarjalno mišljenje, ter tako ohranja svojo konkurenčno prednost na trgu. Razlika je torej v cilju: močan posameznik ali močno podjetje. 

Področja se lotite celostno. Najprej v podjetju oblikujte projektni tim, ki se bo začel ukvarjati z izdelavo Zemljevida znanj, ki jih imate v podjetju, v proces pa je najbolje vključiti vse zaposlene. Izdelan Zemljevid znanj je zelo koristen tudi za prepoznavanje področij, na katerih imate vrzeli v znanju in jih lahko pozneje z načrtnim vlaganjem v izobraževanja dopolnite. 

Zemljevid znanj naj vključuje informacije:
- Katera znanja potrebujete v podjetju?
- Kdo v podjetju ima določena znanja?
- Kako razvita so ta znanja pri posameznikih? 
- Katera znanja še imate v podjetju, pa jih trenutno pri delovnih procesih ne potrebujete, morda pa vam bodo koristila kdaj v prihodnje?

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *