Nefinančno nagrajevanje

Avtor: Nikolaj Mejaš | Objava: 09.01.2012V podjetju želimo nagraditi bolj produktivne zaposlene, vendar nimamo denarja za finančno nagrajevanje. Razmišljali smo, da bi jih nagradili z dodatnimi dnevi dopusta ali s sofinanciranjem dodatnega izobraževanja. Razmišljamo v pravi smeri? Kako naj poskrbimo, da bo takšno nefinančno nagrajevanje pošteno in pravično?
 
Najprej bi vas želel pohvaliti, saj razmišljate v pravo smer. V času, ko v marsikaterem podjetju »ne cvetijo rožice« in finančnih sredstev za izplačila dodatkov, stimulacij, ipd. ni na pretek, še vedno lahko z manjšimi nefinančnimi spodbudami sporočimo svojim ključnim in najbolj produktivnim kadrom, da njihovo dobro delo opazimo in se jim za to želimo na nek način tudi zahvaliti, jih nagraditi.
 
Za to, kdo naj bi bil deležen takšnih oblik nagrad, pa je potrebno vnaprej izdelati kriterije. Kriterije in tudi oblike nefinančnih ali pa delno finančnih stimulacij je najbolje oblikovati skupaj z zaposlenimi. Največkrat zaposleni sami prispevajo še kakšno idejo v nabor nefinančnih spodbud. V manjšem kolektivu lahko pri tem sodelujejo vsi, v večjem pa k oblikovanju kriterijev povabite vodje, ki predlog predstavijo tudi svojim podrejenim in pridobijo tudi njihov pogled, ideje… za dokončno oblikovanje meril. Ključno je, da v podjetju dosežete dogovor in so merila za doseganje posebnih oblik stimulacij vsem poznana in imajo vsi priložnost, da so ob dobrem delu tudi deležni dodatnih spodbud, ki pa so lahko različne. Predlagam, da v oblikovanje meril vključite tako nagrade za posameznike, kot tudi nagrade za delovne time ter za dosežke podjetja kot celote.
 
Za delovne time ob posebnih dosežkih lahko organizirate na primer skupen ogled kakšnega kulturnega ali športnega dogodka z druženjem ob zaključku. Za celoten kolektiv pa tudi kakšno »team spirit« srečanje, ki je lahko športno ali pa kako drugače obarvano. Za individualno nagrajevanje pa naj zaposleni iz nabora možnih stimulacij, ki ste jih predhodno oblikovali, izbere tisto, ki mu največ pomeni.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *