Neizkoriščen potencial oblikovanja

Avtor: dr. Nika Murovec | Objava: 09.03.2012

Številne razvite države že vrsto let prepoznavajo pomen kreativnosti in kreativnih industrij za gospodarstvo.Znotraj kreativnih industrij ima še poseben pomen industrijsko oblikovanje, ki je v svetu vse bolj prepoznano kot pomembna komponenta ekonomske prosperitete ter eden ključnih dejavnikov nacionalne konkurenčnosti. Tako kot raziskave in razvoj (R&R) tudi oblikovanje predstavlja način za usmerjanje ustvarjalnosti v komercialne namene. Izpostaviti je treba, da je oblikovanje še posebej pomemben vir inovacij in povečanja dodane vrednosti v tistih gospodarskih panogah, v katerih so investicije v R&R sicer nizke. Oblikovanje je namreč izjemno inovativna in ustvarjalna dejavnost, ki odpira velike priložnosti za izboljšavo proizvodov ali storitev, pri čemer ne zahteva nujno dostopa do znanstvenega znanja ali naprednih inženirskih tehnologij. Kot tako lahko igra zelo pomembno vlogo v srednjih in malih podjetjih, še posebej v storitvenem sektorju ali v nizkotehnoloških predelovalnih panogah, kot sta pohištvena in tekstilna industrija, ter zato predstavlja pomembno orodje pri prestrukturiranju podjetij in tradicionalnih gospodarskih panog.
 
Oblikovanje je torej ključnega pomena z vidika povečevanja inovativnosti in dviga dodane vrednosti v podjetjih. Podjetjem omogoča necenovno konkuriranje z diferenciacijo njihovih proizvodov ali storitev na podlagi njihove funkcije, estetike, trajnosti, zanesljivosti, čakalnih vrst in podobno. Poleg tega uporaba oblikovanja podjetjem olajša uveljavljanje prepoznavne podobe, trženje, gradi lojalnost blagovni znamki, optimizira produkcijski proces in tako zmanjšuje produkcijske stroške ... Poleg tega ima oblikovanje številne pozitivne učinke tudi na gospodarstvo in družbo kot celoto, saj je lahko vpeto v upravljalne in načrtovalne strukture, ki se ukvarjajo z rešitvami za izboljšanje javnega prometa, okoljsko občutljivimi projekti, vključevanjem skupin s posebnimi potrebami, projekti za zmanjšanje socialnih razlik in drugimi.
 
Z raziskavami na področju ustvarjalnih industrij in oblikovanja se ukvarja tudi Inštitut za ekonomska raziskovanja. Rezultati, kratko opisani v nadaljevanju, predstavljajo del rezultatov, nastalih na podlagi dveh projektov – mednarodnega projekta »Creative Cities« in CRP projekta »Stanje oblikovanja, s poudarkom na industrijskem oblikovanju, kot dela kreativnih industrij in primeri dobre prakse v svetu kot podlaga za krepitev te dejavnosti v Sloveniji«. Prvi poteka v okviru programa Srednja Evropa katerega delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj, projekt CRP pa financirajo Javna agencija za raziskovalno dejavnost, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za gospodarstvo, služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *