Nov evropski program za mala in srednja podjetja

Avtor: Larisa Vodeb | Objava: 05.10.2006

Program za konkurenčnost in inovativnost 2007-2013 združuje več dosedanjih programov, cilj pa je spodbuditi gospodarsko rast in pritegniti tvegani kapital za zagon in rast podjetij. Kako do sredstev?Leta 2000 si je Evropska unija z Lizbonsko strategijo zastavila velik cilj, da postane Evropa najbolj konkurenčno in na znanju temelječe dinamično gospodarstvo. Po petih letih se je izkazalo, da bo ta cilj mogoče uresničiti le z ukrepi, naravnanimi k ustvarjanju novih delovnih mest in h krepitvi gospodarske rasti. Tako je na podlagi prenovljene Lizbonske strategije Evropska komisija pripravila nov program za spodbujanje evropskega podjetništva ter krepitve malih in srednjih podjetij. Poimenovali so ga Program za konkurenčnost in inovativnost 2007-2013 (Competitiveness and Innovation Programme oziroma CIP).  

V obdobju 2007-2013 je za omenjeni program Evropska komisija namenila 3,6 milijarde evrov. Kot pove že njegovo ime, je osnovni cilj programa krepiti konkurenčnost malih in srednjih podjetij ter podpirati inovativnost (tudi ekološko) na evropski ravni. Program pravzaprav združuje nekatere prejšnje programe (MAP, Life-Environment, Intelegent Energy Europe, E-Ten, E-Content, Modinis), ki jih je Evropska komisija razvila v iztekajočem se evropskem proračunskem obdobju. Z združitvijo želi Evropska komisija doseči čim večjo skladnost in učinkovitost evropskih programov. S tem programom želi Evropska unija spodbuditi gospodarsko rast, pritegniti zadostni tvegani kapital za zagon in rast podjetij, tako da bi nenehno spodbujali njihovo inovativnost, izobraževanje in uporabo informacijskih tehnologij v proizvodnih in poslovnih procesih.    

Vsebine, sredstva in vključene države
 

Program je razdeljen na tri večje vsebinske sklope oziroma podprograme:
· Program za podjetništvo in inovativnost.
· Program za podporo politiki informacijskih in komunikacijskih tehnologij.
· Program inteligentna energija – Evropa.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *