Od raziskave do uspešnega podjetja

Avtor: Iztok Lesjak | Objava: 10.09.1999

Inktomi uvrščajo med 50 najhitreje razvijajočih se podjetij na svetu. Izkušnje njegovega ustanovitelja Erica Brewerja so lahko poučne tudi za slovenske podjetnike.343-odstotna letna rast prihodkov

Brewer je začel s podjetništvom skupaj s kolegom Paulom Gauthierjem. Razvila sta prototip iskalnika za internet, ki je kasneje postal temelj novega podjetja. Eric je postal vodja razvoja, Paul vodja tehnologije, za vodenje podjetja pa so navdušili Davida Peterschmidta. Na osnovi tako razvite tehnologije so leta 1996 ustanovili podjetje Inktomi, katerega osnovna dejavnost je izdelava strojne in programske opreme za štiri področja internetne infrastrukture: iskalniki - brskalniki, usmerjevalniki prometa, imeniki in trgovine. Ko po internetu iščete z Yahoo! se spomnite na Inktomi, saj je njihova rešitev omogočila, da se na vašo poizvedbo ceneno in hitro odgovori z vzporednim delom 200 računalnikov hkrati. Med drugimi znanimi strankami podjetja Inktomi so America Online, Geocities, CNN, NBC, British Telecom, Sun, GoTo.com, Intel

Podjetje označuje strahovit razvoj: prihodki so v tem letu zrasli za 212 odstotkov, za 34 odstotkov na četrtletje. Na koncu tretjega četrtletja (do 30. junija 1999) so prihodki znašali 19,6 milijona dolarjev, v primerjavi z istim obdobjem v letu 1998, ko jih je bilo za 6,3 milijona dolarjev, kar pomeni za več kot 200-odstotno rast. Če pa primerjamo leto 1997 z letom 1998 je razlika dosegla 343-odstotno rast prihodka (z 2,4 na 10,7 milijona). Potencial trga je ogromen: ocenjujejo, da bo do leta 2000 skoraj 170 milijonov ljudi priključenih na internet, kar pomeni 3250 terabajtov podatkovnega toka na mesec. Forbes, ASAP in Business2.0 uvrščajo podjetje Inktomi med 50 najhitreje razvijajočih se podjetij na svetu. Poznavalci pravijo, da bodo njihove programske rešitve podplastile celoten internet.

Pot do uspešnega podjetja

Pot, ki jo je Eric Brewer prehodil, je vodila od raziskave do podjetja. Osnova njihovega začetka je bila ekspanzija uvajanja omrežne tehnologije v podjetja in domove. Temelj vsakega poslovnega začetka je kupec, ki izraža svojo potrebo na trgu. S temi spoznanji si inovator, razvijalec ali podjetnik v okviru obstoječih ali novih tehnologij omisli rešitev. Ta ideja je temelj poslovnega načrta, ki na osnovi tržnih, finančnih in proizvodnih možnosti ter potencialov preveri, ali je to tudi poslovna priložnost. Poslovni ali investicijski načrt, ki prepriča okolico o poslovni priložnosti je začetek novega: tehnologije, izdelka ali podjetja. Izkušnje Erica Brewerja na tej poti, njegove napotke in sklepne ugotovitve pogovora lahko strnemo v naslednje alineje, ki opisujejo različne faze nastanka podjetja.

  • Časovna os
  • Ovire za vstop na trg
  • Intelektualna lastnina
  • Prototip
  • Zaposlitev managerja
  • Zagonski kapital
  • Počasen, boleč proces
  • Strategija in cilji
  • Pripadnost (kult) in stopnja rasti
  • Zanesljivi ljudje
Večina dobrih idej je pred časom oziroma preveč naprednih in jih trg z vsemi značilnostmi ne sprejema. Ustanovijo se podjetja, začne se proizvodnja, vendar se vrtijo nekako v krogu. Ne uspe jim prodreti na trg, za kar je potreben ogromen napor: oznanjanje, prepričevanje, komuniciranje Najbolje je zato biti »tesno drugi«. Prvo podjetje na trgu se časovno in finančno precej angažira za osvojitev trga, za vstop, tesno drugemu podjetju, s primerljivo ali boljšo tehnologijo in kakovostjo, pa ostaja le trženje. Tesno drugi lahko že odpravlja napake prvega (tehnologija, lastnosti, način nastopa na trgu).

Poleg nepoznavanja trga je z novo tehnologijo ali novim izdelkom težko doseči zaupanje kupca, kaj šele, da ti bo ta pomagal pri razvoju. Kupci se veliko lažje odločajo za že izdelane stvari, ki jih lahko ocenjujejo, primerjajo in izbirajo. Nova tehnologija ali nov izdelek za reševanje določenega problema pa je še vedno teorija, tudi če sta nastala na osnovi najsodobnejših tehnologij in znanja.

Ščitenje intelektualne lastnine s patentom je lahko v nekaterih primerih neustrezno. Če je patent napisan in objavljen, ga lahko zainteresirana konkurenca obide. Giganti lahko posameznika ali malo podjetje zlahka povozijo, saj je s podelitvijo patenta napisano, kaj je zaščiteno. Zapis jim omogoča, da z advokati in raziskovalci ustrezno spremenijo (prilagodijo) »svojo rešitev«. Čas od vloge do podelitve patenta (v Sloveniji tudi dve leti) je najpomembnejši za osvojitev trga. S podelitvijo postane javen, do takrat pa je patentirano rešitev nemogoče posnemati, saj se ne ve, kaj je patentirano. Inktomi pri konkurentih in kupcih večinoma razlaga o tem, da čakajo na podelitev patenta, v resnici pa svoje stvari ščitijo s programsko opremo in različnimi ključi.

Izdelava prototipa je druga najpomembnejša stvar pri uspehu. Odpravi marsikatero tveganje, saj omogoča praktične preizkuse. Prototip pomaga tudi pri osvajanju trga, časovno skrajša pogajanja, omogoča ocenjevanje prednosti in slabosti ter ocenjevanje stroškov proizvodnje Tesno drugi prototip na trgu lahko izkazuje določene prednosti pred prvim proizvajalcem, poleg tega pa lahko nekatere lastnosti prvega na trgu sprevrže v slabosti. Inktomi je svoj prototip iskalnika imel že v začetku leta 1995, vendar so preverjanje trga, pravna formalizacija in zbiranje začetnega kapitala trajali do ustanovitve podjetja v maju 1996.

Zaposlitev pravega managerja je prva najpomembnejša stvar na poti k uspehu. Ustanovitelji podjetja, ki želijo z njim upravljati, pa za to niso usposobljeni, se izpostavljajo kopici problemov, ki so jim popolna neznanka. Posebej razvijalci, inovatorji in nosilci tehnologije se ne zavedajo, da je za vodenje podjetja prav tako potrebna obširna malha znanja, kot za razvoj, proizvodnjo ali vodenje tehnološkega postopka. »Tega ne znam, ne obvladam dovolj dobro« je priznanje, ki Inktomi vodi na poti k uspehu. Za dela, ki jih v skupini niso obvladali in so bila potrebna, so poiskali človeka z ustreznim znanjem. Rastoča podjetja so za vodenje trd oreh - vse odnose in postopke znotraj in zunaj podjetja je potrebno razviti in vpeljati, zato je potreben inovativen voditelj, katerega odlikujejo realizatorske sposobnosti ne pa karizma, izgled ali izkušnje iz korporacij. Za idealno sožitje velja, da mora biti ustanovitelj mlajši od managerja. V Sloveniji je »profesionalnih managerjev« malo, tudi ni te kulture in tradicije. Zanimivo bi bilo vedeti, ali je že katero domače podjetje pomislilo, da bi managerja uvozilo. Odnos med naložbo in verjetnostjo uspeha ne bi smel biti tako slab.

Zasebni vlagatelji (v tujini jim pravijo angeli, pri nas so to predvsem družinski člani) so primerni za zgodnje faze razvoja podjetja, vendar so za prodor nezadostni. Tvegani kapital je po svoje drag, kajti v primeru uspeha pri prodaji podjetja zasluži vlagatelj ogromno, čeprav je bil njegov začetni vložek razmeroma majhen (če se tveganje ne vrednoti). Po drugi strani je brez sredstev, samo s tehnologijo ali prototipom, nemogoče prodreti. Zato svetujejo, da je smiselno vzeti veliko tveganega kapitala ali pa sploh nič. Pri izbiri vira naj pomagajo tudi zagotovila, kredibilnost in stopnja pomoči, ki jo ponuja družba, ki upravlja s tveganim kapitalom. Tretji vir so večja podjetja, kot strateški partnerji. Dostop do tega denarja je počasen, vendar pomeni takoj večjo stopnjo prisotnosti na trgu in nakazuje vizijo razvoja podjetja. Pri zagonskih sredstvih je potrebno načrtovati financiranje v več ponovitvah, skladno s stopnjo razvoja in potreb podjetja. Ves denar, ki priteče v podjetje, mora biti izražen v deležih, delnicah ali kreditu. Razmah tveganega kapitala v Sloveniji je pogojen tudi s trgom podjetij na borzi. Pri nas ima v tem pogledu največ izkušenj in uspehov družba Horizonte Venture Management.

Pot od ustanovitve podjetja do njegovega uspeha traja veliko dlje, kot se predvideva in načrtuje. Začetek je obupno počasen, ne samo pri razvoju in osvajanju izdelovalne tehnologije, temveč tudi pri nabavljanju sredstev. Zaradi te počasnosti je pričakovati težave pri kadrih, saj jih začetni optimizem lahko zavaja. Pojavljajo se napake, ker se utira pionirska pot (učinek »tega ne znam«), vendar ob jasnih ciljih in strategiji ni potrebno obupavati.

Za realizacijo podjetja je potrebno imeti poslovni načrt. V njem naj bosta podana strategija in načrt najmanj za tri leta. Tehnologija (izdelek, storitev) popelje podjetje do vrat svetovnega trga, izdelana strategija pa zagotovi uspeh. Jasno začrtana strategija z določenimi cilji in kriteriji merjenja uspeha omogoča fokusiranje dejavnosti in izvajanje tistih aktivnosti, ki te vodijo k velikemu cilju. Strategija s seznamom dejavnosti, ki jih ne bomo izvajali, nam omogoča odganjati »lažne priložnosti«.

Gradnja podjetja mora sloneti na kadrih. Podjetje mora stremeti k temu, da vključuje le najboljše kadre. Kadri se morajo zavedati, da so v podjetju zaželeni, da se od njih pričakuje najboljše in da pomagajo graditi kult podjetja. Zaradi stopnje pripadnosti in ohranjanja kulta podjetja (vzdušje, medsebojni odnos, vključevanje v upravljanje, nagrajevanje, vloga v procesu dela) je včasih bolje, da se podjetje odpove hitri rasti. Zaposluje naj manj, vendar sposobnejše ljudi, ki bodo dodatna dela opravljali tudi preko urnikov, na lastno pobudo in brez pritiskov. Smiselno je tudi vključevati zunanje sodelavce ali partnerje.

Tretja najpomembnejša stvar pri uspehu so zanesljivi ljudje, predvsem v fazi rasti in osvajanja trga. Ljudje s pozitivnim nabojem in naravnanostjo na veliki cilj so najprimernejši, lažje prenašajo stresne situacije, poleg tega pa pritegnejo k sodelovanju v podjetje nove, sposobne ljudi, s podobnimi lastnostmi. Inktomi najema zanesljive ljudi, jim zaupa, deli z njimi ustvarjeno vrednost (vsi imajo delnice podjetja), jih dodatno motivira in jim omogoča, da vsak v svojem okolju promovira in agitira za skupno firmo. Zaupanje v človeka na določenem položaju v podjetju je izrednega pomena. Zakonitosti rasti ne moreš obvladati sam, ali drugače, sam lahko delaš največ 24 ur, z izčrpanostjo (starostjo) storilnost pada in s tem se delovno okolje ne razvija, celo nazaduje. Zato je smiselno zaposlovati, razdeliti delo med zaposlene, jim zaupati in pustiti zaposlenim »dovolj prostora« (za vpeljevanje novega: tehnologija, ljudje, izdelki, praznovanja, bonitete), da rastejo skupaj s podjetjem.

To razmišljanje, strnjeno v desetih točkah, je lahko vodilo ali opora pri motiviranju, nastajanju ali razvoju mladega podjetja. Seveda je okolje za razvoj podjetništva v ZDA neprimerno bolj razvito (ideje, prostor, oprema, kapital). Poleg tega ameriški podjetnik osvaja trg, ki ima 270 milijonov ljudi. Slovenski podjetnik pa išče najprej potrditev na slovenskem trgu, nato mora osvojiti evropski trg, balkanskega Pri vsakem osvajanju se bojuje z lastnostmi trga in ponovno plačuje ceno za prodor. V tem primeru so uspešni slovenski podjetniki v primerjavi z začetniki iz ZDA pravi Supermani.

V podjetje je potrebno vpeljati najboljše rešitve na vseh področjih. Če v podjetju česa ne obvladamo, bomo poiskali svetovalce, partnerje ali zunanje sodelavce, eksperte za to področje. Odličnost podjetja mora postati kult in eno od vodil za čut pripadnosti. Videti je, da je pot k uspehu, poleg sreče, razsvetljenstva in stanja duha tesno povezana z ugotovitvijo ali priznanjem »Tega ne znam, tega sam ne obvladam dovolj dobro«.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *