Cenik oglasnega prostora


 

 

Splošni pogoji
 

Cene
Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost in veljajo za objavo pravočasno oddanega oglasa, pripravljenega za tisk. Pripravo, obdelavo in popravljanje oglasov zaračunavamo posebej, cena po dogovoru glede na dejanske stroške.

Naročila oglasnega prostora
Osnova za objavo oglasa je pogodba ali naročilo dostavljeno v pisni obliki po pošti, faksu ali e-pošti, katerega pošiljatelj je razpoznaven iz elektronskega naslova. Novi naročniki morajo ob naročilu navesti tudi vse elemente naročilnice, ki jih zahteva zakonodaja. Naročila sprejemamo do 18. v mesecu za prihodnji mesec, rok za oddajo pripravljenih oglasov je 22. v mesecu, rok za oddajo nepripravljenih oglasov pa 18. v mesecu. 

Reklamacije
Reklamacije sprejemamo le v pisni obliki v roku 8 dni po objavi. Za napake, ki so posledica slabe predloge ne odgovarjamo.

Vsebina oglasov
Sporočila oglasov morajo biti v skladu s kodeksom oglaševanja in veljavno zakonodajo. Za vsebino objave je odgovoren naročnik. Pridržujemo si pravico, da oglasov, ki niso v skladu z uredniško politiko, ne objavimo. 

Način priprave oglasov
Sprejemamo oglase pripravljene v naslednjih programih: PDF, TIFF in EPS format, izjemoma v JPEG formatu. Slikovni elementi morajo imeti najmanj 355 dpi resolucije in morajo biti v CMYK barvnem modelu. Že pripravljene oglase sprejemamo le v elektronski obliki!

Možnosti dostave oglasov
Izdelane oglase ali materiale za izdelavo oglasov lahko posredujete po klasični ali elektronski pošti: oglasi@podjetnik.si.

Posebne postavitve in/ali dimenzije oglasov
Posebne postavitve so postavitve oglasov na točno določeno stran ali tiste, zaradi katerih so potrebni posegi v postavitev uredniške vsebine (zahtevana postavitev na zaporedne strani, posebna oblika oglasov ipd.) Posebne postavitve so možne po posebnem dogovoru najkasneje do 15. v mesecu za naslednji mesec. Cena oglasnega prostora se v teh primerih dvigne za dvajset (20) odstotkov.

Druge oblike oglaševanja
Za oglaševanje v obliki, ki ni opredeljena s cenikom se sklenejo individualni dogovori po posebej dogovorjeni ceni.

 

 

Cenik - pokroviteljstvo revije

 

Pokroviteljstvo revije prinaša naslednje ugodnosti: 
 
- oglasni prostor v vrednosti 4.500 EUR + DDV, ki ga lahko izkoristite za oglase ali pokroviteljska sporočila,
objavo logotipa podjetja z osnovnimi podatki na straneh pokroviteljev v naslednjih dvanajstih številkah revije Podjetnik,
12 brezplačnih izvodov revije Podjetnik, 
5% popust pri udeležbi na strokovnih seminarjih po programu.

Pokroviteljstvo revije se sklepa za obdobje enega koledarskega leta – 12 mesecev. Sklene se ga lahko katerikoli mesec v letu. Pokrovitelj pokroviteljsko vsoto poravna po računu.

Cena pokroviteljstva je 2.925,00 EUR + DDV, za kar dobi pokrovitelj revije oglasni prostor v vrednosti 4.500,00 EUR + DDV.

Kaj bomo naredili za vas v času trajanja pokroviteljstva?  

- v reviji bomo objavili vaše oglase v vrednosti 4.500,00 EUR + DDV po veljavnem ceniku
- objavili logotip vašega podjetja v rubriki "pokrovitelji revije" v vsaki številki revije
- vsak mesec bomo pripravili napovednik vsebine prihodnje revije, na podlagi katere se boste lažje odločili za oglaševanje svojih izdelkov ali storitev 
opomnili vas bomo na roke za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo materialov
- po vsaki vaši objavi vam bomo poslali dopis s stanjem na vašem pokroviteljskem računu, da boste v vsakem trenutku vedeli, za kakšno vrednost lahko še oglašujete
- vsak mesec vam bomo poslali brezplačni izvod revije
- po preteku obdobja pokroviteljstva bomo pripravili poročilo o izrabi vašega pokroviteljstva.
 

Več informacij:

Ivan Ukmar, oglasno trženje

telefon: 01 58 30 829, 040 845 680,

faks: 01 51 93 496

e-pošta: ivan.ukmar@podjetnik.si

 


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *