Oglas nikoli ne umre

Avtor: Marja Feldin | Objava: 10.05.1999

Za nekatere je oglaševanje strošek, za druge dolgoročna investicija. Odločite se za pravo pot.Pomen oglaševanja je prevelik, da bi lahko podjetja preživela brez njega. Oglaševanje zato zaradi preobrazbe množičnega trga ne izginja, se bo pa sčasoma gotovo dodobra prilagodilo novim razmeram. Raziskave kažejo, da je razdrobljenost občinstva vse večja, vsak posameznik postaja res posameznik sam zase. Vendar v nas še vedno ostaja ena od temeljnih potreb, ki jo je Maslow opredelil kot željo po pripadnosti. In zaradi te je oglaševanje tako zelo pomembno.

Ker ljudje vse manj dejavno pripadamo skupinam v vsakdanjem življenju, si ustvarjamo nove, navidezne, ki nastanejo prek oglaševanja. Tako smo del skupine ljudi, ki vozijo določen avto, skupine ljudi, ki uporabljajo določeno kremo, skupine, ki jedo enako pašteto... Prehajanje v teh skupinah je veliko in zvestoba majhna, premosorazmerno z zvestobo blagovnim znamkam. Prav zato pa je oglaševanje pomembno. Z njim ohranjamo svoje potrošnike in privabljamo tiste, ki so trenutno potrošniki konkurence, a so potencialno naši.

Zdi se, da oglaševanje, ki je po definiciji namenjeno množicam, v času individualizacije občinstva izgublja svoj pomen. Vsaj v tujini. Vendar je treba poudariti, da se tako res le zdi. Čeprav se odstotek sredstev, ki jih podjetja na razvitih trgih namenijo za oglaševanje, manjša na račun sredstev za pospeševanje prodaje in osebno prodajo, se v Sloveniji vrednost oglaševanja vztrajno dviga. Dviga vrednosti pa ne smemo pripisovati samo razliki med predvideno in dejansko ceno oglasov in boju med mediji, katerega posledica so veliki popusti, temveč tudi realni rasti oglaševanja. Pomena oglaševanja so se poleg večjih podjetij zavedla tudi manjša, saj so spoznala, da je potrebno v množici ponudnikov opozoriti nase. To je danes seveda lažje kot pred leti, saj se z večanjem števila medijev večajo možnosti oglaševanja, ki je čedalje bolj dostopno tudi manjšim podjetjem.

Ustvarjanje pozitivne podobe podjetja

Pri oglaševanju pa ni pomemben le neposreden vpliv na prodajo, ki je žal pri nas navadno edino merilo uspeha oglaševalske akcije. Podjetje, ki želi uspešno delovati ne sme gledati samo na kratkoročne, temveč tudi na dolgoročne učinke akcije. Ti so včasih še pomembnejši in pomenijo, denimo, večjo prepoznavnost blagovne znamke, večjo prisotnost blagovne znamke v zavesti potrošnikov, krepitev zaupanja do podjetja, ustvarjanje podobe verodostojnosti podjetja... Vse te stvari vplivajo na potrošnike in njihove odločitve v zvezi s podjetjem še dolgo po koncu oglaševalske akcije in nam lahko zelo pomagajo. Oglaševanje deluje na ljudi na več ravneh, saj poleg takojšnje všečnosti ali nevšečnosti v naših možganih pusti spominske sledi, ki jih povezujemo z drugimi informacijami o podjetju, ki jih dobimo bodisi prek medijev, bodisi prek govoric in si tako ustvarjamo svoje mnenje o podjetju. Pozitivna podoba podjetja, ki je plod pravilno naravnane strategije in pravilne uporabe orodij tržnokomunikacijskega spleta, je tisto, kar lahko podjetju pomaga v času krize ali trenutno neuspešnega poslovanja.

Onkraj zgolj promocije

Oglaševanje ostaja v slovenskem prostoru dejavnost, ki buri duhove, napaja dušo in daje edinstveno snov za pogovore ob kavi. Značilno za razvoj oglaševanja je, da sčasoma preraste osnovno funkcijo promocije in postane umetniško delo samo zase. Ti oglasi ne samo promovirajo, ampak postanejo del kolektivne zavesti in kot taki nosilci pomena, ki ga je oglaševalec skušal posredovati potrošnikom. Ravno z dobrimi oglasi pa podjetju uspe prodreti v podzavest potrošnikov, se tam usidrati in postati njihov del, četudi še tako droben.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *