Osebni stečaj – nov začetek?

Avtor: Iztok Mohorič | Objava: 11.12.2007

Pravila osebnega stečaja bodo veljala tudi za s.p.-je. To je bistvena sprememba veljavne ureditve, ki zdaj stečaj podjetnika in pravne osebe v načelu izenačuje.


(i-StockPhoto)

V Predlog Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju so prvič vključene tudi določbe o osebnem stečaju. 

Ta postopek velja za fizično osebo in fizično osebo samostojnega podjetnika. V slovenski pravni red tako uvajamo institut osebnega stečaja, ki ga že nekaj časa poznajo tako zakonodaje Nemčije, Avstrije, Združenih držav Amerike, Francije kot tudi uredba Evropske unije. 
 
V primerjavi s trenutno veljavno ureditvijo bo mogoče izvesti postopek stečaja tudi nad fizično osebo, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti. 

Upniki bodo izenačeni 

Ena od bistvenih pridobitev predlagane ureditve bo izenačitev upnikov. Veljavna ureditev, ki ne pozna in ne ponuja stečaja fizične osebe, dopušča boljši položaj tistim upnikom, ki so aktivnejši. Ti namreč v izvršilnih sodnih postopkih dosežejo delno ali celotno poplačilo svojih terjatev, drugi upniki, torej tisti, ki so prepozno začeli s sodnimi postopki, pa pogosto ostanejo nepoplačani, če dolžnik nima zadosti prihodkov ali premoženja.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *