Podjetništvo po meri ženske

Avtor: Anja Žagar | Objava: 08.11.2010

Ženske so kot podjetnice manj ambiciozne od moških kolegov, saj jih v podjetništvo ne žene želja po zaslužku, ampak predvsem želja po zadovoljstvu pri delu. Brez posebnih ukrepov in spodbud za podjetnice bo njihov delež še manjši, kakor je zdaj.Sodobni motivi žensk, ki se odločajo za podjetništvo, so želja po svobodi, ustvarjalnosti, uresničenju poslovnih ambicij, zadovoljstvu z delom, uveljavitvi, šele nato pride želja po zaslužku. Za podjetnice je značilno, da se pri vodenju svojih podjetij zavedajo odgovornosti, da so disciplinirane, vztrajne ter pripravljene trdo delati. Prav tako je značilno, da večinoma ustanavljajo majhna storitvena in trgovska podjetja, saj ta podjetja zahtevajo manj začetnega kapitala in manj tehnologije.
 
Finančna sredstva za zagon podjetja
 
Večina podjetnic za ustanovitveni kapital raje uporabi lastne prihranke in posojila od družine in prijateljev kakor bančna posojila. Razlog za prevlado neformalnih virov financiranja lahko iščemo v pomanjkanju informiranja podjetnic o možnih oblikah financiranja, ker ustanavljajo pretežno storitvena podjetja, pa imajo tudi manjšo potrebo po kapitalu in so verjetno nezanimive za investitorje. Pri ženskah morebitno pomanjkanje izkušenj s financami in poslovnimi posojili velikokrat premaga željo po realizaciji poslovnih ambicij. Zato je v celoti gledano zelo pomembna podpora organizacij, finančnih ustanov, države in Evropske unije pri razvoju ženskega podjetništva.
 
Več podpore, več poguma
 
Podjetnice potrebujejo dober podporni in svetovalni sistem v vsaki fazi ustanavljanja novega podjetja. Podporni sistem je bistven v zagonski fazi, saj gre za fazo pridobivanja informacij, nasvetov in usmerjanja glede organizacijske strukture, pridobivanja finančnih sredstev, trženja in drugih izzivov. Za podporo ženskemu podjetništvu bi bilo zato treba zgraditi mrežo podjetnic in podjetnikov, ki bi lahko s svojimi nasveti, zgodbami in izkušnjami pripomogli k lažjemu in uspešnejšemu začetku podjetniške poti marsikateri ženski. Takšne mreže in podporne skupine lahko pripomorejo h krepitvi samozavesti ter samozaupanja, k širjenju znanja in know-howa med podjetnicami. Ženske se pri uresničevanju poslovnih ambicij srečujejo s pomanjkanjem samozavesti in samozaupanja. Pri krepitvi slednjega lahko v veliki meri vpliva poznavanje zgodb o uspehu ter zgledi uspešnih podjetnic – vzornic. Glede na to, da se v ženskem podjetništvu skriva izjemen potencial in perspektiva, je pri tem pomembna tudi vloga promotork ženskega podjetništva. Te morajo poskrbeti za sodelovanje od animacije do oblikovanja skupin zainteresiranih žensk, prepoznavanja priložnosti ter vzpostavljanju podpornega okolja.

 

Ustrezna izobrazba in coaching sta ključ za spodbujanje podjetniške duše. Ženske so v primerjavi z moškimi bolj usmerjene v znanje tako imenovanih mehkih veščin in odnosa do ljudi ter manj v finance. Ko se ženska odloči za podjetniško pot, je lahko ključen coaching, skozi katerega razvija poslovne sposobnosti in znanje, da ustanovi in uspešno vodi svoje podjetje.

 

 
Kaj zavira ženske pri podjetništvu?
 
Težave, s katerimi se srečujejo ženske na podjetniški poti, so informacijske luknje, pomanjkanje stikov in dostopa do podjetniških mrež, spolna diskriminacija in stereotipi, slaba in nefleksibilna ponudba olajšav, varstva otrok, težave pri usklajevanju odgovornosti med podjetjem in družino ter razlike v pristopu k podjetništvu med ženskami in moškimi. Največji izziv, s katerim se srečujejo ženske podjetnice, pa je pogosto konflikt med delom in družino. Voditi uspešno podjetje, pomeni najti zdravo ravnovesje med družino in delom. Pri tem je treba poudariti potrebo po varstvu otrok s prilagodljivim delovnim časom.
 
Čas je za podporo države in EU
 
Večina žensk, ki se odloči za podjetništvo, je deležna največje podpore s strani družine, moža in sorodnikov. Podjetnice same pravijo, da so slabo podporo dobile v širšem okolju, pri raznih strokovnih združenjih, lokalnih oblasteh in državi. Ministrstvo za gospodarstvo sicer ponuja več »mehkih ukrepov«, ki jih lahko uporabljajo tudi delujoče in potencialne podjetnice. Na lokalnem nivoju delujejo tudi vstopne točke VEM, kjer lahko ustanovijo podjetja in pridobijo prve informacije o pogojih za poslovanje, prav tako obstajajo nekatere institucije inovativnega okolja. Toda za samozaposlitev se še vedno odloči polovica manj žensk kakor moških. Ukrepi za spodbujanje podjetništva so namenjeni obema spoloma, toda pri ženskah očitno niso tako uspešni kakor pri moških. Za ženske je treba zato predvideti posebne spodbude in ukrepe. Prav zaradi tega je Evropska komisija namenila posebno skrb in podporo specifičnim skupinam podjetnikov, med njimi tudi ženskam.
 
Po raziskavi Svetovni podjetniški monitor so se tako moški kot ženske leta 2009 najbolj številčno odločale za podjetništvo v starostni skupini med 25 in 34 let, ki je tudi v svetovnem merilu najbolj plodno starostno obdobje za podjetništvo. Vendar pa je vključevanje žensk v podjetništvo pri nas bistveno šibkejše kakor pri moških. Zadnja raziskava Svetovni podjetniški monitor kaže, da je delež žensk lani celo upadel in je znašal med nastajajočimi in novimi podjetniki samo 24 odstotkov. Med ustaljenimi podjetniki, to so tisti, ki imajo podjetje že več kot tri leta in pol, pa je žensk skoraj 29 odstotkov. Raziskava je tudi pokazala, da manj žensk kot moških verjame, da ima znanje, veščine in izkušnje za podjetništvo. Manj jih meni, da se bodo v naslednjih šestih mesecih pojavile dobre poslovne priložnosti. Ženske se tudi bolj bojijo neuspeha kot moški.
 
Ženske podjetnice in njihova podjetja so hitro rastoč segment v poslovnem svetu. V današnjem času so podjetnice oblikovale raznolikost novih podvigov in prispevkov k razvoju vrst storitev in produktov. Ustvarjalni in podjetniški potencial žensk je vir za gospodarsko rast ter nova delovna mesta, zato bi morala podjetnicam namenjati več pozornosti tudi država.
 
 


Nikoli se ne vdaj 

Vesna Hostnik je ustanovila podjetje Valens (www.la-vision.net), ki ima modni butik in strankam ponuja tudi svetovanje s področja modnega stajlinga. 

Kdaj in kaj vas je spodbudilo, da ste postali podjetnica?
Kot bančna štipendistka sem skozi obvezno letno prakso dobro spoznala delo v tej ustanovi in videla, kako me tako delo omejuje in kako me prežemajo občutki ujetosti. Tako sem takrat vedela samo to, da tega dela ne želim opravljati, zato se je moja podjetniška pot začela že v času absolventskega staža na fakulteti. Registrirala sem se kot samostojna podjetnica in kmalu zatem odprla še podjetje. Čeprav sem ekonomistka, je moja strast moda, kjer sem se v polnosti našla in to počnem že od zaključka študija naprej. Hvaležna sem za to, da lahko delam v modi, z oblačili in vsem, kar sodi zraven, ker je to moje veselje in strast. Srečnica? Ja.  
 
Po kakšnih vodilih, načelih, vrednotah vodite svoj posel?
Vodita me dva reka, ki domujeta v moji pisarni, da ju vidim vsakič, ko vstopim vanjo. Prvi je: »Skrivnost uspeha? Nikoli se ne vdaj.« in drugi »Bogastvo duha izvira iz globokega samospoštovanja in zaupanja.« Izhaja iz načela, da je tam zunaj vsega dovolj in na pretek za vse. Odpira različne možnosti, izbire, poti in spodbuja ustvarjalnost. Avtor nasvetov je ameriški strokovnjak za vodenje in pisec knjižnih uspešnic Stephen R. Covey.  

Kaj bi svetovali ženskam, ki se odločajo za podjetniško pot?
Zelo pomembno je, da se čim manj čustveno navežejo na svoj posel, da ne jemljejo vsega osebno. Pot podjetnice tlakujeta ustvarjalnost in notranja moč. Zaupanje je ključno, da vse skupaj poteka gladko.  

Kako vi vidite vlogo države in podjetniških ustanov pri pospeševanju ženskega podjetništva?
Žal ne vidim pozitivne vloge države in drugih podpornih institucij, ker se njihova primarna naloga podpore podjetnicam nekje izgubi. Podjetnice ne dobijo nobene posebne vloge, mogoče na papirju, dobrih namerah, v praksi pa žal ne. Meni do danes še ni uspelo izkusiti kakšne tovrstne spodbude.

 
 
Podpora družine veliko pomeni 
 
Sergeja Kopriva vodi podjetje Avalon Tim (www.ateam.si). Strankam ponuja finančno svetovanje in jim pomaga doseči socialno varnost. 

Kaj pomeni biti podjetnica?
Pomeni stalen osebnostni razvoj in samouresničitev. Ustvarjanje okolja s timom sodelavcev, v katerem se lahko ljudje razvijemo in podarimo drug drugemu več.  

Kaj vas je spodbudilo, da ste postali podjetnica?
Glavni razlog je okolje, v katerem sem odraščala, ter vzgoja, ki sem jo imela. S študentskim delom sem si pridobila veliko izkušenj o tem, kako deluje podjetje in kako potekajo odnosi z ljudmi. Želela sem izraziti svoje zamisli in ideje v okolju, ki mi bo dalo možnost osebnega razvoja in razvoja mojih potencialov. Starši so me pri tem vedno spodbujali.  
 
Kako vas je podjetništvo izoblikovalo?
Naučilo me je iskrenosti do sebe, da je pot pomembnejša od cilja. Da ljudje skrivamo v sebi vir neizmerne energije in moči, da so vsi odgovori, rešitve in zakladi v nas samih, da potrebujemo zgolj malo spodbude, da to zaživi tudi v življenju. Vse je mogoče, če živiš v sedanjem trenutku. In vedno znova se mi potrjuje to, česar me je učila moja babica: če delaš dobro, se dobro vrne.  
 
Kaj bi svetovali ženskam, ki se odločajo za podjetniško pot?
Naj imajo pogum za uresničevanje svojih idej in zamisli, naj se povežejo s pravimi ljudmi, saj bodo tako deležne več vsega in bodo veliko bolj uspešne.  
 
Kako lahko ženska podjetnica uspešno usklajuje posel z zasebnim življenjem?
Med delom, ustvarjanjem kariere in družine je pomembno tudi živeti. Vedno je treba izbirati. Imam dve hčerkici in kljub dobri organiziranosti mi veliko pomeni tudi podpora družine.  

Kako vi vidite vlogo države in podjetniških ustanov pri pospeševanju ženskega podjetništva?
Najprej bi bilo treba prisluhniti številnim uspešnim podjetnicam v Sloveniji, ki imajo ogromno izkušenj, dobrih rezultatov in so neizmeren vir idej. Izoblikovati je treba vizijo in si zastaviti cilje. Moje videnje je, da tega Slovenija do danes še ni naredila.

 
 
Pogrešam več spodbude podjetniških ustanov
 
Saša Rozman je samostojna podjetnica (http://motivacijaincoaching.net) in kot trenerka strankam pomaga doseči njihove cilje in premagovati vsakodnevne ovire.
 
Kaj vas je spodbudilo, da ste postali podjetnica?
Predvsem to, da lahko počnem to, kar imam rada, da uresničujem svoje lastne zamisli ter da me pri tem nihče ne omejuje. Nekaj časa pred tem se mi je dogajalo, da sem na stvari gledala drugače kakor moji nadrejeni. Temu se danes strokovno reče problem s sprejemanjem avtoritete. V bistvu gre za notranji konflikt, do katerega pride, ko so pod vprašaj postavljene tvoje osebne vrednote in dostojanstvo. Prek tega nisem mogla, želela sem stvari narediti drugače. Ko sem se odločila za samostojno pot, je bil trenutek sicer daleč od idealnega, toda danes vem, da je bil to edini pravi trenutek, da to naredim.
 
Po kakšnih vodilih, načelih, vrednotah vodite svoj posel?
Poštenost, zgled in pa vedno daj več, kot obljubiš.
 
Kaj so po vašem mnenju tri ključne lastnosti uspešne podjetnice?
Ključne so discipliniranost, odločnost in vztrajnost. Pozitivna naravnost pa je temelj vseh.
 
Kaj bi svetovala ženskam, ki se odločajo za podjetniško pot?
Naj poslušajo svoje srce, naj si upajo, naj ne čakajo na ugodnejši trenutek in naj se ne ozirajo na mnenja tistih, ki jih želijo »obvarovati« pred tem korakom. Sreča je na strani pogumnih. Nihče ni popoln in nikoli ne bomo znali vsega, zato ne odlašajte, če si to zares želite. Zaupajte vase in si odpustite, kadar boste naredile napako ali sprejele napačno odločitev. Prednost, da lahko svoje življenje oblikuješ sam, je večja od vseh ovir.
 
Kako lahko ženska podjetnica uspešno usklajuje posel in družino?
To se bo slišalo nekoliko klišejsko, toda vse je izvedljivo, če se dobro organiziraš. Vsak začetek je težek in iluzorno je pričakovati, da tega tvoja družina ne bo občutila. Vse v življenju ima svojo ceno.
 
Kako vidite vlogo države in podjetniških ustanov pri pospeševanju ženskega podjetništva?
Pogrešam več spodbude, razumevanja in odobravanja pristojnih v tistem najbolj občutljivem času, ko se odločaš o tem, ali bi šla po samostojni poti. Takrat je dovolj, da imaš ob sebi vsaj eno osebo, ki verjame vate, in vsi žal nimajo te sreče.

 
 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *