Podjetnice so previdnejše

Avtor: Primoz Kaučič | Objava: 06.10.2004

Tudi pri podjetništvu ženskam družina pomeni veliko več kot moškim, ugotavljata v svoji raziskavi dr. Miroslav Glas in dr. Mateja Drnovšek.Podjetja, ki jih vodijo ženske, naj bi bila manjša od tistih, ki jih vodijo moški, in poslovala naj bi predvsem v trgovini in storitvah, manj pa v proizvodnji. Poslovanje žensk pogosteje temelji na njihovih konjičkih, redkeje kot pri moških pa na njihovi strokovni izobrazbi ali delovnih izkušnjah.  

Taki so izsledki tujih raziskav. Kako pa je pri nas? Med Slovenci sta letos novo raziskavo opravila dr. Miroslav Glas in dr. Mateja Drnovšek z Ekonomske fakultete v Ljubljani. Raziskava je vključevala 108 podjetij, med katerimi so jih 57 vodili moški in 52 ženske. Tudi izsledki te raziskave kažejo, da so ženske v podjetništvu previdnejše od moških. Njihova podjetja so povprečno zaposlovala manj delavcev in ustvarjala nižje prihodke. Podjetnice se tega problema očitno zavedajo, saj jih kar 63 odstotkov pravi, da je povečanje prodaje zanje zelo pomemben cilj.    

Podjetnice iščejo pomoč v družini

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.

Zelo zanimive razlike so se pokazale pri financiranju podjetij. Tuji raziskovalci ugotavljajo, da ženske ustanovijo podjetje z manjšim kapitalom kot moški. Razlog je delno v tem, da so ženske tudi sicer finančno šibkejše od moških, delno pa v njihovi previdnosti - raje se zanašajo na svoje prihranke kot na bančna posojila. Enako sta ugotovila tudi dr. Glas in dr. Drnovškova. Podjetnice za začetek delovanja podjetja pogosteje uporabijo prihranke, redkeje pa bančna posojila ali posojila prijateljev, dobaviteljev in strank. Zanimivo pa je, da se veliko bolj zanašajo na pomoč širše družine in sorodnikov kot moški. 12 odstotkov podjetnic je denar za ustanovitev podjetja poiskalo pri sorodnikih, med moškimi pa le 1,8 odstotka.  

Glede na izsledke raziskave držijo podjetnice vajeti v podjetjih v svojih rokah raje kot moški, zato so tudi lastniškemu financiranju podjetij manj naklonjene. Samo 12 odstotkov podjetnic se odloči za zunanje lastniške vire financiranja, med moškimi pa je ta delež skoraj 30-odstoten.  

Kljub velikim razlikam pri virih financiranja podjetij se ženske, razen nekaj izjem, ne čutijo zapostavljene v primerjavi z moškimi, ko gre za zbiranje finančnih sredstev. Ženske imajo pogosto več družinskih obveznosti in manj časa za druženje in lobiranje. To potrjujejo tudi ugotovitve, da ženske pri vzpostavljanju poslovnih odnosov računajo na pomoč družine veliko bolj kot moški. Obenem pa je res, da so njihova podjetja manj zanimiva za vlagatelje, ker so manjša, dosegajo nižjo rast, so manj usmerjena v izvoz in ustvarjajo manjši kapitalski dobiček. 

Dr. Miroslav Glas in dr. Mateja Drnovšek na podlagi ugotovitev raziskave podjetnicam svetujeta, naj se bolj izobražujejo na področju financ. Obenem pozivata tudi banke in državo, naj upoštevajo posebno vlogo žensk v družbi in naj razvijejo ponudbo in pomoč, ki bosta za podjetnice ustreznejši.   

Tabela 1: Viri ustanovitvenega kapitala (v %) 
Vir Podjetja, ki jih vodijo moški Podjetja, ki jih vodijo ženske
Lastni prihranki 66,1 72
Banke 3,6 2
Prijatelji 3,6 2
Državni skladi 1,8 2
Dobavitelji 7,1 2
Sorodniki 1,8 12
Kupci 5,4 0
Drugo 10,7 8
Izstopa razlika glede kapitala, ki ga prispevajo sorodniki       

 


Tabela 2: Delež lastniškega kapitala zunanjih vlagateljev
(v %)   
Delež lastniškega kapitala zunanjih vlagateljev  Podjetja, ki jih vodijo moški Podjetja, ki jih vodijo ženske
Nič 70,2 87,8
Do 10 3,5 6,1
11-50 7 2
51-75 3,5 2
Nad 75 15,8 2
V podjetjih, ki jih vodijo ženske, je precej manjši delež kapitala zunanjih vlagateljev.


Tabela 3: Cilji podjetnikov in podjetnic (v %)
 
Pomembnost Povečanje prodaje Novo zaposlovanje Povečanje kakovosti
Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske
Ni pomembno 2 6 17 14 2 0
Še kar pomembno 4 2 30 19 6 0
Pomembno 20 10 41 45 22 10
Zelo pomembno 37 19 13 10 39 29
Izjemno pomembno 37 63 0 12 31 61
Ženske veliko bolj poudarjajo, da morajo veliko več doseči.


Tabela 4: Pomoč družine (v %) 
Pomoč družine Pri trenutnem financiranju Pri poslovnih stikih
Moški Ženske Moški Ženske
Velika 20 47 13 41
Majhna 20 15 31 28
Nepomembna 33 21 22 11
Nična 27 17 33 20
Ženske veliko bolj poudarjajo pomoč družine.  

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *