Podjetniki, izkoristite storitve podpornega okolja!

Avtor: Mag. Matej Rus, Andrej Kos | Objava: 06.02.2009

Slovenija ima v primerjavi drugimi državami še vedno razmeroma slabo razvito podporno okolje za podjetništvo. A to ne sme biti izgovor, da ne bi uporabljali storitev, ki so na voljo.


Mag. Matej Rus

Vzpostavitev konkurenčnih prednosti in njihovo ohranjanje je zelo zahtevna naloga, ki od podjetja zahteva veliko inovativnosti, energije, kapitala in časa. Zato je za nastajajoča in obstoječa podjetja priporočljivo, da temeljito razmislijo, katere so njihove ključne aktivnosti, ki jih morajo nujno izvajati sama in katere lahko poiščejo na trgu. Podjetja morajo tako skrbeti predvsem za razvoj izdelkov, blagovnih znamk in obvladovanje prodajnih poti in tiste ključne aktivnosti, ki resnično pomenijo ključne dejavnike za uspeh podjetja na trgu.
 
V zadnjih letih smo v Sloveniji priča intenzivnim procesom razvoja podpornega okolja za podjetništvo, ki sledi dobrim svetovnim praksam razvitejših držav, v katerih so različni elementi podornega okolja za podjetništvo že dodobra razviti. Slovensko podporno okolje lahko inovativnim podjetjem ponudi rešitve na področju zagotavljanja prostorske infrastrukture in svetovalnih storitev za njihovo delovanje, zlasti v obliki univerzitetnih in regionalnih podjetniških inkubatorjev ter tehnoloških ali znanstvenih parkov. Prav tako se krepi ponudba lokacij v podjetniških conah za domače in tuje investitorje. Ne smemo pa pozabiti tudi čedalje razvitejši sektor financiranja podjemov s strani različnih formalnih in neformalnih investitorjev ter vse obsežnejše ponudbe nepovratnih virov financiranja s strani države.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *