Podoba podjetja

Avtor: Nina Gorjup | Objava: 10.07.2003

Celostna grafična podoba izraža poslovno strategijo podjetja, zato jo je treba skrbno in premišljeno načrtovati in negovati.Na vsakem koraku se tako ali drugače srečujemo z najrazličnejšimi podjetji in blagovnimi znamkami. Še preden jih zares spoznamo, nam o njih spregovorijo njihove podobe – ime, logotip, znak in drugi elementi. Ne vemo, ali je zgodba, ki jo pripovedujejo, resnična ali ne, gotovo pa v nas pusti močan prvi vtis - občutek, ki ga je pozneje težko spreminjati. Če ta podpira tisto, kar bi želeli o podjetju povedati tudi sami, smo s celostno grafično podobo na pravi poti in nam pomaga ugled še dodatno graditi. Kaj pa, če obstoječa podoba o našem podjetju širi napačne impulze?

Več kot le osnovni podatki o podjetju

Pogled naokoli pove, da, razen redkih izjem, večina podjetij, ki so zrasla v zadnjem desetletju, celostni grafični podobi ne posveča veliko pozornosti. Zdi se mi, da je za večino ta le »nujno zlo« in v njej vidijo izključno uporabno funkcijo – posredovati osnovne podatke o podjetju. Ta funkcija je res osnovna, vendar je celostna podoba še veliko več. Vsebuje tudi simbolno funkcijo, ki deluje tako na zavestni kot tudi na podzavestni ravni. In prav to je v današnjem času, ko nas z vseh strani zasipajo z najrazličnejšimi informacijami, blagovnimi znamkami, podjetji, ki jih vseh nimamo časa pobliže spoznati, izjemno pomembna. Prvi izbor in prve sodbe o podjetjih, blagovnih znamkah si ustvarimo na podlagi občutkov, ki jih dobimo iz njihovih grafičnih podob. Elementi celostne grafične podobe simbolno predstavljajo organizacijo in ustvarjajo o njej mnenje, imidž.

Dobra celostna podoba mora izražati zaupanje, stabilnost, sodobnost, kompetentnost, moč, dejavnost (ali je to finančna ustanova, trgovina, šola, tovarna ...)..

Priprava izhodišč

Celostna grafična podoba je torej tista prva stopnička, s katero potencialni poslovni partnerji, kupci in drugo okolje pridejo v stik z našim podjetjem. Je pomemben del identitete. Zasnove se moramo zato lotiti resno in premišljeno.

Snovanje in izvajanje projekta celostne podobe je večplastno delo, ki ga ne smemo enostavno prepustiti oblikovalcem. Ti bodo grafično podobo res postavili v konkretno obliko, a za to potrebujejo kakovostna izhodišča, ki jih lahko pripravi le naročnik, ki najbolje pozna svoje podjetje. Pripraviti moramo dobro zasnovo in poskrbeti, da jo izvajalci upoštevajo.

Zasnova naj bo pisna in naj vsebuje vse osnovne strateške opredelitve: kdo smo in s čim se ukvarjamo, zgodovina, razvoj in trenutno stanje organizacije, želeni imidž podjetja, poslanstvo in vizija v prihodnosti, vrednote podjetja, analiza prednosti in slabosti, analiza konkurenčnih organizacij. Dobro moramo premisliti o tem, kako želimo svoje podjetje predstaviti in ta razmišljanja povzeti v osnovne ugotovitve, ki bodo oblikovalcem izhodišča za kreativno rešitev, nam pa okvir za preverjanje njene ustreznosti.

Elementi in uvajanje celostne podobe

Celostna grafična podoba je poslovna strategija, prevedena v likovni, simbolni jezik. Dobri simboli vsebujejo pomen, idejo. So prepoznavni, berljivi (tudi v velikih pomanjšavah) in lahko zapomljivi.

Znak in logotip podjetja sta temeljna elementa celostne podobe – vizualna predstavitev podjetja. Iz njiju so izpeljane tudi vse druge aplikacije, ki jih podjetje pri delovanju potrebuje:
  • osnovne aplikacije oziroma operativne tiskovine: dopisni papir, ovojnice, vizitke, mape, obrazec za telefaks, račun, računalniški obrazci ....
  • dodatne aplikacije: delovna oblačila, zasnova promocijskih tiskovin (letakov, oglasov), označevanje na embalažah ....
  • sistem zunanjega in notranjega označevanja: usmerjevalne table na ulici, označba parkirišč, table na stavbi, zastave, usmerjevalne table znotraj stavbe, tablice na vratih, označbe avtomobilov....

Še preden pa začnemo novo podobo uvajati, je treba vse zaposlene seznaniti s projektom in razlogi zanj. Novo podobo morajo zaposleni sprejeti za svojo, sicer bo učinkovito uvajanje nemogoče.

Izdelava priročnika

Izvajalec zasnove ali preoblikovanja celostne grafične podobe mora projekt obvezno skleniti z izdelavo priročnika, ki je osnova za skladno upravljanje celostne grafične podobe in določa pravila pojavljanja posameznih elementov. Je nekakšen zakonik z vsemi navodili uporabe – določa pravilna razmerja, tipografije, barve, dovoljene in nedovoljene načine aplikacij in drugo. Priročnik je lahko narejen v tiskani ali interaktivni različici. Slednja je zadnje čase bolj priljubljena predvsem zaradi manjših stroškov produkcije, ki so lahko pri tiskani različici zaradi male naklade zelo visoki, poleg tega pa imamo na istem nosilcu zapisana pravila in že pripravljene dokumente za nadaljnjo uporabo. Natisnjenemu priročniku mora biti priložen CD z dokumenti.

Ker se ponavadi v prvem letu uporabe nove celostne podobe pokaže potreba po večjih ali manjših prilagajanjih njenih sestavin, je priporočljivo priročnik izdelati šele kakšno leto po uvedbi, saj so stroški naknadnega spreminjanja dragi.

Trajnost celostne podobe

V življenju ni nič stalnega. Spreminja se vse okoli nas in tudi mi sami. Tako je tudi s podjetjem in njegovo celostno podobo – potrebna so prilagajanja. Včasih se pokaže potreba po korenitejših spremembah (na primer ob spremembi dejavnosti podjetja, združevanju podjetij, spremembi organizacijske kulture ...), včasih pa zadoščajo manjše, skoraj neopazne spremembe, ki pa podobo vseeno občutno osvežijo, posodobijo.
Seveda pa moramo biti pri spreminjanju zmerni, saj daje nenehno spreminjanje vtis negotovosti, nezanesljivosti. Praviloma pa nam dobro zasnovana celostna podoba zagotavlja, da potreb po korenitih spremembah še dolgo ne bo.

NASVET:

Za uvajanje nove celostne grafične podobe zadolžite osebo, skrbnika celostne podobe, ki bo v celoti seznanjen s pravili uporabe in bo skrbel za pravilno in skladno pojavljanje vseh vizualnih podob podjetja.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *