Poiščite primernega investitorja tveganega kapitala

Avtor: Blaž Kos | Objava: 08.11.2011

Poznavanje različnih tipov oziroma profilov investitorjev tveganega kapitala je za podjetnika izjemno pomembno. S tem si lahko bistveno poveča verjetnost uspeha pri pridobivanju investicije, obenem pa močno optimizira čas, porabljen za pridobivanje dodatnih virov financiranja podjetja.Investitorji tveganega kapitala se namreč med seboj močno razlikujejo in podjetnik mora znati dobro oceniti, s kakšnim tipom investitorja bo potencialno najboljše sodeloval. Kljub izjemni pestrosti profilov in pristopov investitorjev so v nadaljevanju predstavljene nekatere vzporednice med njimi, ki definirajo najbolj splošne in tipične sestavne dele investicijskih preferenc. Naloga vsakega podjetnika, ki išče investitorja, pa je, da preden stopi v stik s katerim koli od njih, naredi svojo »domačo nalogo« ter razišče te preference; tako tiste, ki izhajajo iz zapisane investicijske strategije, kot tudi tiste veliko mehkejše dejavnike, ki se nanašajo na osebni psihološki investicijski profil posameznega investitorja.
 
Investitorji s podjetniškim, finančnim ali menedžerskim ozadjem
 
Najpomembnejše karakteristike vsakega investitorja izhajajo predvsem iz njegovih izkušenj in profesionalnega ozadja. Daleč najboljše ozadje, ki ga lahko ima investitor tveganega kapitala, je podjetniško ozadje. Tako namreč najbolj razume, kaj pomeni graditi novo podjetje. Najboljši svetovni poslovni angeli in investitorji tveganega kapitala so serijski podjetniki, ki so v preteklosti že sami zgradili eno ali več podjetij. Investirajo predvsem oziroma tudi svoj denar, v nekaterih primerih prek skladov, njihov glavni motiv pa je graditi nova uspešna podjetja. Lahko bi rekli, da so nekako »okuženi« s podjetništvom.

Druga velika skupina investitorjev, predvsem v Evropi, izhaja iz finančnega sveta. Njihovo ozadje je lahko borznega značaja, investicijsko bančništvo ali finančni inženiring. Pristop te vrste investitorjev je navadno bistveno drugačen. Redko razumejo podjetništvo, ne poznajo dobro tehnoloških sektorjev in zato raje delujejo v poznejših fazah rasti podjetja. Večina tovrstnih investitorjev upravlja predvsem zasebne (private equity op.p.) sklade, ki se ukvarjajo z odkupi, optimizacijo poslovanja in prodajo podjetja. Tako jih zanimajo predvsem strategije, podrobni poslovni in finančni načrti in ob vsem tem je navadno potrebnih veliko elaboratov.
 
Na drugi strani investitorji s podjetniškim ozadjem navadno vlagajo v zgodnejših fazah in namesto poslovnih načrtov pričakujejo nekaj bolj v smislu predstavitve in proračuna porabe investiranih sredstev. Potem skupaj s podjetnikom delajo aktivno predvsem na tem, da se dokaže hipoteza vrednosti produkta oziroma storitve ter hipoteza potenciala rasti. Obenem veliko bolj razumejo nujnost prilagajanja poslovanja mladega podjetja, imajo več povezav v panogi, v kateri posluje podjetje, lahko dodajo več dodane vrednosti in lažje prenesejo propad podjetja. Analitiki napovedujejo, da je zgolj še vprašanje časa, kdaj bodo tako kakor v ZDA tudi v Evropi prisotni predvsem investitorji s podjetniškim ozadjem.
 
Tretji najpogostejši tip investitorjev pa ima menedžersko oziroma korporativno ozadje. Tovrstnih investitorjev je bistveno manj. Večinoma postanejo investitorji za tem, ko gredo skozi fazo rasti, odkupa in prodaje podjetja. Tako imajo menedžerske in na neki način tudi podjetniške izkušnje. Pogosto pa poznajo in razumejo tehnologijo v panogi, kjer so poslovali. Tovrstni investitorji lahko zagotovo prispevajo veliko podjetniškega in menedžerskega znanja, prav tako pa pomagajo s stiki in povezavami, sploh če imajo dostop do večjih podjetij v panogi.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *