Pomembna so skrita znanja

Avtor: Zoran Jereb | Objava: 09.02.2009

Smisel za podjetništvo nam je prirojen, okolje, v katerem dozorevamo, pa nam to sposobnost zatre ali spodbudi k razvoju, trdi Franci Vidic, predavatelj na Visoki šoli za podjetništvo Gea College.


Se podjetnik rodi ali izuči? (iStockPhoto)

Je za uspešno podjetniško kariero pomembnejša tako imenovana »podjetniška žilica« ali podjetniška izobrazba, kakršno je pri nas mogoče pridobiti že na več šolah? Franci Vidic, predavatelj na Visoki šoli za podjetništvo Gea College in ravnatelj Centra višjih šol, trdi, da je za uspešno krmarjenje v podjetniških vodah potrebno oboje – podjetniška žilica in ustrezno, podjetniško znanje, saj je znanje danes poglaviten dejavnik konkurenčne prednosti. Pravzaprav povsem brez znanja tudi včasih ni šlo, saj filozofiji »če znam nekaj narediti, potem trg za to obstaja« in »če nekaj delam, s tem lahko tudi preživim« nikoli nista zanesljivo zagotavljali preživetja. »Danes pa mora podjetnik za preživetje na trgu vedeti vsaj še to, kaj stranke od njegovih izdelkov oziroma storitev pričakujejo, razumeti mora delovanje trga in na njem najti lastno nišo oziroma ustvarjati unikatno vrednost in prednost pred konkurenco ter usmerjati lasten razvoj oziroma ga ne prepuščati naključjem,« pojasnjuje Vidic.
 
Formalno, eksplicitno in skrito znanje
 
Samo po sebi se postavlja vprašanje, kako so lahko tako uspešni nekateri podjetniki, ki nimajo pretirano visoke formalne izobrazbe, kaj šele formalno pridobljenih podjetniških znanj. Vidic pojasnjuje, da pojma znanje ne smemo enačiti s formalno pridobljeno izobrazbo. »Podjetniško znanje in formalna izobrazba nista isto – formalna izobrazba pomeni le delček formalno pridobljenega znanja, ki ga lahko dokazujemo z listinami, medtem ko je podjetniško znanje večplastno in vključuje vrsto dimenzij: vedeti kaj, kako, zakaj, kdaj in kje. Poleg tega se razlikuje potrebno znanje za zagon podjetja, za vodenje njegove rasti, žetve, posebno znanje pa je potrebno pri reševanju podjetja iz krize,« pravi sogovornik. Pri potrebnem kompleksnem spektru znanja je delež formalno pridobljenega znanja glede na druge oblike pridobivanja znanja majhen.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *